nieuws

Sociaal, maar streng

Archief

Hans Gerritsen, directeur Aegon Schadeverzekering, stelt dat de inkomensgevolgen bij arbeidsongeschiktheid in de nieuwe wet WIA enorm zijn als de verdiencapaciteit niet wordt benut. Hij vindt dan ook dat verzekeraars verantwoordelijk zijn de arbeidsongeschikte hulp te bieden bij het reïntegratieproces en tegelijkertijd moeten zorgen voor een aanvaardbaar inkomen.

Door Hans Gerritsen
Het uitgangspunt van de WIA is helder: mensen die arbeidsongeschikt zijn maar nog gedeeltelijk kunnen werken, zullen weer moeten gaan werken. Prima. Maar waar de WIA in onze opinie aan voorbijgaat is dat niet iedere gedeeltelijk arbeidsgeschikte zo maar weer aan het werk kan.
En het zal je maar gebeuren! De inkomensgevolgen voor iemand die in de WGA terechtkomt, zijn enorm. Bij Aegon zijn we eens aan het rekenen geslagen. Wist u dat een werknemer van 40 jaar, met een inkomen van _ 40.000, die 40% arbeidsongeschikt raakt, slechts _ 4.590 overhoudt als hij er niet in slaagt zijn verdiencapaciteit voldoende te benutten? Dat is slechts 11% van zijn oude inkomen!
De Geus
Op 18 januari stuurde minister De Geus een brief naar de Tweede Kamer, waarin hij stelt dat de wettelijke dekking van de WIA toereikend is. “Aanvullende verzekeringen zijn op zichzelf niet nodig en een algehele reparatie is ongewenst”, zo luidt de tekst in het persbericht.
Maar u en ik weten dat de wil van veel werkgevers en werknemers weerbarstiger is. Zeker als duidelijk wordt hoe ernstig de inkomensgevolgen van de WIA kunnen uitpakken. Daar is nog niet iedereen zich van bewust. En daar komt onze verantwoordelijkheid om de hoek kijken.
Voldoende prikkels
Aegon biedt een verzekering aan die er voor zorgt dat een arbeidsongeschikte een aanvaardbaar inkomen houdt. En nu zijn er criticasters die beweren dat wij daarmee de prikkel uit het reïntegratieproces halen. Onzin! In de eerste plaats biedt onze aanvullingsverzekering nog voldoende prikkels tot werken, want werken loont bij onze dekking.
Daarnaast is er natuurlijk voor Aegon zelf een belangrijke prikkel. In het nieuwe stelsel kunnen wij reïntegratie koppelen aan nieuwe dekkingen en dat doen wij. Wij zoeken naar duurzame oplossingen, niet naar korte termijn successen bij reïntegratie. Ook hier speelt geld een belangrijke rol. Uit onze verwachte schade kunnen wij, om die schade te beperken, een reïntegratiebudget ter beschikking stellen. Met onze dekking helpen wij een werknemer van werk naar werk, maar met financiële zekerheid tot 70% van zijn oude inkomen. Vanzelfsprekend hebben wij er belang bij, maar wij stellen er ook eer in, om zieke werknemers voor lange tijd en verantwoord aan het werk te helpen.
Verzekeraars leveren hier overigens ook bewijsvoering bij: na twee jaar was 88% van de zelfstandigen die zich in 1998 bij een verzekeraar arbeidsongeschikt meldde, volledig gereïntegreerd. Na vijf jaar was dat maar liefst 95%.
Inkomensvangnet
Soms blijkt reïntegratie om allerlei redenen niet te lukken. Wij zullen dan een volwaardig inkomensvangnet bieden. Als het dan écht niet meer lukt, dan houden wij de inkomensterugval door arbeidsongeschiktheid beperkt en bieden we een inkomen van 70% van het laatstverdiende loon, op basis van het maximale dagloon. Ik zou onze aanpak samen willen vatten als “sociaal, maar streng”. Zo is de WIA ook bedoeld.

Reageer op dit artikel