nieuws

SNS Reaal wil beslist niet in ziektekosten

Archief

SNS Reaal wil niet met een zorgverzekeraar fuseren. “We zijn zelf geen risicodrager voor zorgverzekeringen en dat bevalt ons best”. Wel wil het concern samenwerken met (spaar)banken en verzekeraars in België en Duitsland.

SNS Reaal wordt steeds meer het all-financebedrijf dat het een paar jaar geleden besloot te worden. Behalve het verzekeringsbedrijf (goed voor 61% van de omzet) en het bankbedrijf (37% van de omzet) wordt een investeringsmaatschappij (2% van de omzet) opgebouwd die zich onder meer bezig houdt met onroerend goed, consumptief krediet, leasing en deelname in andere bedrijven. Vorig jaar verwierf SNS Reaal Invest een belang in acht bedrijven. Ook op andere gebieden is hard gewerkt aan de nieuwe structuur. Onder meer werd NOG geïntegreerd in Hooge Huys dat nu de intermediair-verzekeraar van de groep is. Het direct-writerlabel van SNS Reaal is Proteq. Vugts: “De verzekeraar die onder meer de FNV-leden verzekert”.
Het concern wil via het intermediair-kanaal meer financiële producten gaan aanbieden. Daartoe is vorig jaar Hooge Huys Bancaire diensten opgericht. Vugts: “Een concreet voortvloeisel zijn de vijf beleggingsfondsen die vorig jaar zijn gelanceerd.”
In het westen van het land wil SNS een grotere vinger in de pap. Er wordt nu gekeken hoe vanuit een onlangs geopend kantoor in Den Haag meer grip op het westen kan worden verkregen. “We onderzoeken bijvoorbeeld of we daarvoor een nichebeleid moeten voeren”, zegt mr. Rien Hinssen. “Voor de zomer ligt er een businessplan op tafel.”
SNS Reaal verwacht ook de komende jaren te groeien. Vugts: “Als het zo doorgaat, dan zal het noodzakelijk worden, dat wij binnen een jaar of drie de gang naar de beurs maken. We zijn er in ieder geval klaar voor.”
Ziektekosten
SNS Reaal zoekt samenwerking met (spaar)banken en verzekeraars – liefst een combinatie daarvan – in België en Duitsland. “We zoeken beslist geen fusie- of overnamepartner”, aldus Vugts.
Op ziektekostengebied moet het concern binnenkort een nieuwe samenwerkingspartner kiezen. “Wij hebben zelf geen ziektekostenverzekeringen”, merkt drs. Gerard van Olphen op. “Geové is risicodrager voor de polissen van Hooge Huys, maar dat contract loopt volgend jaar af.” Het concern heeft vanuit het verleden banden met Anova, maar daar worden geen polissen meer gesloten. Het ziet er volgens Van Olphen niet naar uit, dat het concern verder gaat met Geové of de draad met Anova weer oppakt. “Ook zijn wij niet van plan te fuseren met een zorgverzekeraar. Ziektekosten is geen lucratieve business. Met het oog op employee-benefits heb je ziektekostenverzekeringen nodig. Maar het bevalt het ons best om onder eigen label polissen van een andere verzekeraar te voeren.”
Schadebedrijf
De verzekeringssector vormt nog steeds de hoofdmoot van de activiteiten van SNS Reaal. Het totale bruto premie-inkomen steeg met 3,8% naar f 2,6 mld. Hiervan had f 601 mln (-5,7%) betrekking op schadeverzekeringen. Het resultaat voor belastingen bedroeg in de schadesector / 18 mln (+12,5%).
“De schademarkt begint in bepaalde sectoren verzadigd te raken”, aldus Vugts. “Wij zullen de concurrentie echter niet met lage premies te lijf gaan, wel met service.” Tijdens de perspresentatie van de jaarcijfers kon SNS Reaal desgevraagd geen overzicht geven van de cijfers per schadebranche. Volgens Van Olphen worden die cijfers pas “over een week of drie openbaar bij de verschijning van het jaarverslag”.
Levenbedrijf
Het levenbedrijf had vorig jaar een bruto premie-inkomen van f 1,96 mld (+7,0%). De groei zat vooral in de productie van koopsommen en met name in beleggingsverzekeringen. SNS Reaal verwacht dat beleggingsverzekeringen de komende jaren het paradepaardje zullen zijn.
In de levensector kwam het resultaat voor belastingen uit op f 168 mld (+13,5%).
De raad van bestuur van SNS Reaal. Van links naar rechts: voorzitter drs. Jan Vugts, mr. Rien Hinssen, vice-voorzitter drs. Wim Blind (die 1 mei het concern gaat verlaten) en drs. Gerard van Olphen.
SNS Reaal 1998 1997 Totale baten 6.435 5.813 w.v. premie leven 1.960 1.831 premies schade 601 637 bancaire rentebaten 2.203 1.972 Resultaat voor belasting 420 348 w.v. leven 168 148 schade 18 16 bancair 254 204 Nettowinst 303 257 eigen vermogen 2.638 2.268 aantal medewerkers 5.231 4.962

Reageer op dit artikel