nieuws

SNS Reaal nog op overnamepad

Archief

SNS Reaal verwacht nog dit jaar één of twee overnames te doen, zo liet bestuursvoorzitter Sjoerd van Keulen weten bij de presentatie van de jaarcijfers over 2006. “Dat worden waarschijnlijk verzekeraars.”

In de overnamekas van de bankverzekeraar zit nog _ 400 mln, over van de beursgang van vorig jaar, aangevuld met een toevoeging uit de winst.
SNS Reaal realiseerde vorig jaar een nettowinst van _ 371 (323) mln, een stijging van 14,9% ten opzichte van 2005. Dochter Reaal Verzekeringen boekte een winstgroei van 21,4% naar _ 170 (140) mln en een brutopremieomzet van _ 2.007 (1.789) mln.
In Leven werd een omzetgroei behaald van 9% tot _ 1.547 (1.422) mln, waarvan _ 902 mln (+8%) uit periodieke premies en _ 645 mln (+10%) uit koopsommen. Met name bij direct ingaande lijfrentes nam de productie toe. De nettowinst van het levenbedrijf steeg van _ 113 mln naar _ 149 mln (+32%). De huidige discussie over beleggingsverzekeringen heeft Reaal nog niet doen besluiten om hiervoor voorzieningen te treffen.
De schadepremies plusten, vooral dankzij de overname van Nieuwe Hollandse Lloyd, met 27% tot _ 411 (323) mln. De nettowinst van het schadebedrijf daalde met ruim 22% van _ 27 mln naar _ 21 mln, voornamelijk door een hoger bedrag aan claims. De overname van NHL was ook de oorzaak van een forse toename van de verzekeringstechnische lasten en de personeelskosten.
Uitbesteding
Het personeel bleek sowieso een belangrijke kostenpost te zijn voor het concern. Ondanks een personeelsreductie met honderd fte werd vorig jaar _ 60 mln meer uitgegeven aan salarissen, voornamelijk door het inschakelen van tijdelijke krachten. Die bleken nodig te zijn voor allerlei compliance-projecten. Van Keulen verwacht dat het aantal fte dit jaar met nog eens tweehonderd zal afnemen door automatisering van het hypotheekbedrijf. Maar hij sluit ook niet uit dat SNS Reaal op de middellange termijn meer gaat uitbesteden. Daarmee is onlangs een voorzichtig begin gemaakt door de uitbesteding van de administratieve verwerking van hypotheken voor derden aan het ICT-bedrijf Ordina. Hierbij zijn ruim twintig medewerkers betrokken.
Marktaandeel
Veel last had het concern van de scherpe prijsconcurrentie op de hypotheekmarkt, waardoor het marktaandeel daalde tot 8,0% (ultimo 2005: 8,3%).
Mede dankzij nieuwe spaarproducten en een forse groei van ASN Bank groeide de spaarportefeuille van _ 12,3 mld tot _ 13,7 mld (+ 11%) en steeg het aandeel op de spaarmarkt tot 6,3%.
Voor 2007 verwacht de bankverzekeraar een voorspoedige ontwikkeling voor de productgroepen sparen, beleggen, vastgoedfinanciering, pensioenen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (aov) en schadeverzekeringen voor het mkb. “De marktomstandigheden op de hypotheekmarkt en de individuele-levenmarkt blijven daarentegen lastig. Het renteklimaat en de rentecurve zullen op basis van de huidige inzichten niet substantieel wijzigen.”

Reageer op dit artikel