nieuws

SNS Reaal legt zich toe op leven, sparen en beleggen

Archief

SNS Reaal legt zich toe op leven, sparen en beleggen

SNS Reaal Groep richt zich niet langer op het eerder geformuleerde all-financeprincipe van ‘alles voor iedereen’, maar beperkt zich voortaan tot drie hoofdactiviteiten: levensverzekeringen tegen periodieke premie, sparen, en beleggen. “Het gaat nu om meer focus op kerncompetenties, meer synergie en meer distributiekracht”, zegt bestuursvoorzitter Hans Leenaars over de koerswijziging van de bankverzekeraar.
Bij de presentatie van de jaarcijfers schroomde Leenaars niet toe te geven dat het eerder door bankverzekeraars omarmde verkoopconcept van cross-selling volledig is mislukt bij SNS Reaal. De cross-sellingratio, de productdichtheid per klant, is teleurstellend, ook bij andere bankverzekeraars, legde Leenaars uit. Als een van de oorzaken noemt hij de moordende concurrentie, ook van nieuwe aanbieders die de krenten (“cherry picking”)uit de pap halen. Verder is er een afnemende loyaliteit van de steeds mondiger wordende klanten aan zowel producten als merken.
In de leven-, spaar- en beleggingsmarkt wil SNS Reaal zich daarom gaan onderscheiden met concurrerende productpakketten, die de hoofdmerken SNS bank en verzekeraar Hooge Huys mogen aanbieden. “Deze pakketten bestaan uit financiële producten van afzonderlijke werkmaatschappijen die we als groep tegen het gewenste resultaat kunnen aanbieden”, lichtte Leenaars toe. Het eerste modulaire productenpakket, dat vrijwel zeker zal bestaan uit een hypotheekproduct plus aov-dekking, levensverzekering, alsmede een opstal- en inboedelverzekering, zal op kortst mogelijke termijn aan de markt worden gepresenteerd.
De bankverzekeraar vindt zichzelf groot genoeg om op eigen benen te (blijven) staan, maar sluit desondanks een samenwerking met andere marktpartijen niet op voorhand uit, erkende Leenaars. “Maar alleen als het ons uitkomt en op onze voorwaarden, want we moeten niets”. Ook kondigde hij aan dat wordt gezocht naar verdere uitbouw van de distributiekanalen door het aanboren van alternatieve circuits. “Te denken valt aan partijen in de retailmarkt, maar concrete namen kan ik niet noemen”, zei Leenaars die verder daarover het stilzwijgen deed.
Verzekeringsbedrijf
De omzet van het verzekeringsbebedrijf (o.m. Hooge Huys) kwam vorig jaar krap 4% hoger uit op ruim f 4,3 mld. Het brutopremie-inkomen groeide met bijna 13% naar f 3,1 (2,8) mld.
De brutopremies van het schadebedrijf daalden met bijna 5% naar f 645,7 (678,7) mln, mede door verkoop van de ziektewetportefeuille (ruim f 100 mln brutopremie) aan Achmea. Het schadebedrijf behoort niet tot de kernactiviteiten van SNS Reaal, maar wordt als ‘flankerend’ gezien voor het levenbedrijf. Een andere oorzaak van de teruggang is volgens Leenaars het terughoudende acceptatiebeleid van Hooge Huys. “Niet de kwantiteit, maar de kwalititeit staat bij ons voorop. Daarom lijdt de branche verlies en maken wij winst”, aldus Leenaars.
Het technische schaderesultaat komt voor heel SNS Reaal uit op f 33 (35) mln. De branche Ziekte & Ongevallen levert met f 26 (29) mln de grootste bijdrage, gevolgd door Brand met een resultaat van f 11 (20) mln. De branche Motorrijtuigen schrijft het technisch resultaat echter nog altijd in rode cijfers: f -13 (-18) mln. De bijbehorende premiecijfers zijn: Brand f 176 (176) mln, Ziekte & Ongevallen f 161 (200) mln en Motorrijtuigen f 240 (238) mln.
Levendip
SNS Reaal zag het brutopremie-inkomen uit levensverzekeringen toenemen met 18,7% naar f 2.462 (2.074) mln. Van de nieuwe levenproductie van Hooge Huys wordt inmiddels 18% binnengebracht via de bankkantoren van SNS, zo rekende bestuurslid Gerard van Olphen voor. De periodieke premies groeiden met 2,3% tot bijna f 1.347 (1.316) mln en de koopsomposten stegen met 47% tot f 1.115 (758) mln.
De forse groei van koopsommen schrijft SNS Reaal toe aan het anticiperen door klanten op het dit jaar ingevoerde belastingstelsel dat de fiscale lijfrente-aftrek verder aan banden legt. Een nadere blik op de jaarcijfers leert echter dat na aftrek van een grote koopsom van ruim f 467 mln voor het pensioenfonds van SNS bank – een contract dat is overgenomen van Aegon – er een premiedaling resteert voor het levenbedrijf van SNS Reaal. Zo komt het individuele bedrijf niet verder dan f 1.646 (1754) mln premie – oftewel een daling van 6%.
Sparen/beleggen
Er zal fors blijven worden geïnvesteerd in het aanbieden van financiële diensten via internet. SNS Reaal claimt hierin een koppositie te hebben verworven. “We zijn hierin verder dan wie dan ook”, pochte Leenaars. Hij noemde in dat verband de mogelijkheid voor klanten om online en realtime te kunnen sparen, beleggen en betalen. Meer dan honderdduizend klanten zouden al één of meer financiële diensten via internet afnemen. Een onlangs geïntroduceerde dienst is het versturen van ‘saldo-alerts’ in de vorm van een e-mail- of SMS-bericht, zodat de klant onmiddellijk op de hoogte is van relevante wijzigingen van zijn spaarsaldo.
De aan SNS Reaal toevertrouwde spaargelden groeiden vorig jaar met 3,4% tot f 16,5 (16,0) mld. Leenaars: “Dat lijkt weinig op een volume van f 300 mld in ons land, maar het is meer dan het marktgemiddelde.” Van de f 500 mln nieuw spaargeld kwam volgens hem f 350 mln via internet binnen.
De inleg in de beleggingsfondsen steeg met ruim 26% naar f 4,4 mld. Hiervan werd f 3,1 mld (+17,9%) belegd in fondsen van SNS bank. De fondsen van ASN Bank en Hooge Huys waren goed voor een inleg van f 881 mln, respectievelijk f 315 mln.
Kredietverlening
De kredietverlening aan particulieren nam vorig jaar eveneens toe, mede door de groei van de consumptieve kredieten. De kredietportefeuille nam toe met bijna 50% tot f 2,4 mld, waarvan f 1,3 mld via SNS bank en f 1,1 mld via PrimeLine, onderdeel van SNS Reaal Invest. De portefeuille kredietverlening aan bedrijven was goed voor een groei van 11,7% tot f 7,3 mld.
De hypotheekportefeuille groeide met 31% naar f 50,5 mld. De hypotheekproductie van SNS bank – inclusief de merken BLG Hypotheken, CVB Bank en de ‘groene’ ASN Bank – beliep f 15,9 mld, waardoor de portefeuille per saldo aangroeide met bijna 34% naar f 46,1 mld. De nettogroei bedroeg f 11,5 mld.
De ongeveer driehonderd bankkantoren van SNS Reaal worden in hoog tempo ‘omgebouwd’ tot full-servicekantoren voor geïntegreerd advies over verzekeren, sparen en beleggen. Het aantal bankkantoren wordt door clustering geleidelijk teruggebracht. Daar staat tegenover dat onder meer in de randstad nieuwe vestigingen zullen worden geopend. Per saldo zal het aantal kantoren eind dit jaar zijn teruggebracht tot tweehonderd.
De provisie uit assurantiebemiddeling via de bankkantoren heeft SNS Reaal vorig jaar f 72,7 (46,3) mln opgeleverd. Via deelnemingen in assurantiekantoren kwam nog eens f 6,6 (4,4) mln aan assurantieprovisies binnen.
De raad van bestuur van SNS Reaal, v.l.n.r.: bestuursvoorzitter hans Leenaars, Gerard van Olphen, en Rien Hinssen. SNS Reaal Verzekeringen 2000 1999 omzet 4.361 4.211 w.v. brutopremie 3.107 2.752 bedrijfskosten 637 644 nettowinst 171,9 147,6 premie levenbedrijf 2.462 2.074 w.v. periodiek 1.347 1.316 koopsommen 1.115 758 technisch resultaat 284 207 premie schadebedrijf 646 679 technisch resultaat 33 35
Participaties in vijftien kantoren
SNS Reaal zegt vorig jaar minderheidsparticipaties te hebben genomen in tien assurantie- en pensioenadvieskantoren. Daarmee komt het aantal deelnemingen op vijftien, waaronder vijf assurantiebedrijven die volledig eigendom zijn van het concern. Via onder meer SNS Reaal Invest worden minderheidsparticipaties van minimaal 20% en maximaal 40% genomen in (startende) assurantiekantoren. “Niet meer, omdat de tussenpersoon het als ondernemer voor het zeggen moet hebben, en niet minder omdat het belang wel substantieel moet zijn”, aldus Gerard van Olphen van de raad van bestuur. Hoewel er nog enige kantoren “in de pijplijn zitten” is het tempo wel vertraagd. “Het aanbod is groot, maar niet elk kantoor komt in aanmerking. Veel intermediairs vallen om. We moeten dus uiterst selectief te werk gaan.”

Reageer op dit artikel