nieuws

SNS Reaal koopt Regio Bank

Archief

SNS Reaal wil Regio Bank kopen van ING voor een totaal bedrag van _ 50,5 mln. SNS Reaal is van plan om Regio Bank onder te brengen bij de activiteiten van zijn eigen dochter CVB Bank.

CVB Bank is de franchiseformule van SNS Reaal met 435 vestigingen. Regio Bank, de vergelijkbare formule van ING, biedt via 380 tussenpersonen door heel Nederland bancaire producten aan zoals hypotheken en spaarrekeningen. “Regio Bank richt zich precies op de kernproducten waarop ook SNS Bank mikt: hypotheken en sparen via een sterk distributienetwerk”, aldus SNS Reaal-bestuursvoorzitter Sjoerd van Keulen.
“Met de overname van Regio Bank creëert SNS Reaal een toonaangevende franchisepositie op het gebied van bancaire producten die leidend zal zijn in Nederland, met zo’n dikke achthonderd intermediairs”, zegt Tom Gordijn, woordvoerder van SNS Reaal. ” Wij zijn vooral heel blij met de uitbreiding van het aantal tussenpersonen in de Randstad. Alleen daar nemen we al met 55 kantoren toe. En dat is juist een regio waarin we heel sterk willen groeien.”
Aandeel hypotheken
Als SNS Reaal de activiteiten van CVB Bank en Regio Bank samenvoegt, zal deze combinatie een gezamenlijke hypotheekportefeuille beheren van _ 6,2 mld (een toename van _ 2,6 mld). De toevertrouwde spaargelden nemen toe tot _ 4,3 mld (een groei van _ 2,8 mld).
Door de overname zal de totale hypotheekportefeuille van SNS Reaal toenemen met circa 5% en het marktaandeel van de groep op de spaarmarkt met ruim 1 procentpunt tot 7,6%. Daarnaast zal de overname van Regio Bank naar verwachting ook leiden tot kostensynergie. Hoe de nieuwe combinatie gaat heten, is nog niet bekend. “Daar zijn we nog over bezig”, aldus Gordijn.
Meer in ’t vat
De acquisitie wordt met eigen middelen gefinancierd. SNS Reaal zal _ 60 mln kapitaal verschaffen aan de nieuwe combinatie. “Afgelopen mei zijn we naar de beurs gegaan en hebben we een hoop geld opgehaald”, vertelt Gordijn. “Daarmee hebben we onze liquiditeit en onze acquisitiemogelijkheden vergroot. Dus naast specifieke mogelijkheden om onze bancaire activiteiten te versterken blijft ons acquisitiebeleid gefocust op gerichte overnames op de versnipperde verzekeringsmarkt”, aldus Gordijn. “Ik ga niet zeggen wat er nog meer in het vat zit. Maar we houden de markt in de gaten.”
De overname zal naar verwachting eind maart 2007 worden afgerond en in dat geval economisch effect hebben per 1 januari 2007. Nadere gegevens worden na ondertekening van de overeenkomst bekendgemaakt. De definitieve transactie is onder meer afhankelijk van verdere due dilligence, de benodigde goedkeuringen door de toezichthoudende autoriteiten en advisering van de betrokken ondernemingsraden.
Wat de totale hypotheekproductie van de combinatiebank op jaarbasis gaat worden, durft Gordijn niet te voorspellen. “De deal is nog lang niet rond”, bevestigt Gordijn. “We hebben al flink aan elkaar geroken. Door deze verbondenheid krijgen we nu ook meer inzicht in de boeken. Maar laten we de huid van de beer niet verkopen voordat hij geschoten is.”
In Vorm
In 2005 kwam ING nog met het ambitieuze programma ‘In Vorm’, om de waardering voor de 450 Regio Banken op te krikken. “En dat heeft goed gewerkt”, zegt Gordijn. “Daardoor werd de Regio Bank als partij voor ons interessant genoeg om over te nemen.”
In datzelfde jaar kwam ING echter ook met een onderzoek en een proef met vier kantoren naar de haalbaarheid van een franchiseketen onder eigen naam. Woordvoerder Nanne Bos ontkent dat ING nu onder eigen vlag met deze franchiseketen verder zal gaan. “Die proef loopt, maar wat de status van dat onderzoek is, weet ik eigenlijk niet eens zo goed”, zegt hij.
Het motief van ING om Regio Bank van de hand te doen, is dat het concern zich op de grote merken wil richten. “ING, Postbank, RVS en Nationale Nederlanden hebben zo’n goede positie, dat we ons daar op willen richten. Regio Bank is wat dat betreft te klein, en voor ons ook niet noodzakelijk. Wij hebben al een landelijke dekking en hebben Regio Bank dus niet nodig. Al onze aandacht gaat nu naar de grote labels.”
Directeur
Mark Straub (45) is benoemd tot lid van de directie van SNS Bank voor de intermediaire bedrijven SNS Bank, BLG Hypotheken en CVB Bank. Uit hoofde van deze functie zal Straub ook worden benoemd tot voorzitter van de nieuwe combinatie CVB Bank en Regio Bank. Straub was directeur concernzaken van SNS Reaal.

Reageer op dit artikel