nieuws

SNS Reaal gaat na drie jaar echt bankverzekeren

Archief

Drie jaar na de fusie gaan de bedrijven SNS en Reaal pas echt bankverzekeren. In de directe verkoop wordt veel verwacht van de kruisbestuiving, vooral op het gebied van beleggingsverzekeringen en hypotheken.

Het brutopremie-inkomen uit verzekeringen van de SNS Reaal Groep – Hooge Huys, Reaal, Proteq en PC 171 – is vorig jaar met 7,5% gegroeid tot f 2.752 (2.561) mln. De relatief grootste premiestijging komt uit schadeverzekeringen: +12,8% tot f 678 mln. De levenpremies groeiden met 5,8% tot f 2.074 mln.
Gerard van Olphen, als bestuurslid verantwoordelijk voor de verzekeringstak van het concern, heeft twee verklaringen voor de bescheiden groei in levensverzekeringen. “Allereerst haken wij af in prijzenslagen zoals die soms woeden bij direct ingaande lijfrentes en koopsompolissen, en dat kost ons behoorlijk wat omzet. Ten tweede heb je met een loondienstorganisatie te maken met een natuurlijk maximum aan capaciteit. Daardoor blijft de groei achter bij het marktgemiddelde.”
De ingezette reorganisatie moet in dat laatste verandering brengen. Van Olphen: “We hebben de verkooporganisatie van Reaal Particulieren toegevoegd aan de bankorganisatie van SNS. We merken dat SNS-klanten de stap van sparen en beleggen naar beleggingsverzekeringen niet groot vinden. Daar is voor ons veel omzet te halen. Anderzijds kunnen we de Reaal-klanten veel meer bancaire producten, zoals de Stabielrentehypotheek, gaan bieden.”
Geografische reden
De integratie van Reaal in SNS is niet alleen omwille van de cross-selling ingezet. Er ligt ook een geografische reden aan ten grondslag. “SNS vind je veel ten oosten van Utrecht, maar nauwelijks in de Randstad. Reaal daarentegen heeft de meeste klanten in het westen van het land.”
Volgens Van Olphen heeft intermediairverzekeraar Hooge Huys het vorig jaar goed gedaan. “De verkoop via het intermediair ligt bij levensverzekeringen boven het marktgemiddelde. De verkoop van schadepolissen blijft overigens wat achter.” Onder het intermediair schaart Van Olphen ook de 280 bankfilialen van SNS. Zij waren vorig jaar goed voor een provisie-omzet uit assurantiebemiddeling van f 46 (40) mln.
Hypotheken
Op hypotheekgebied kende SNS Reaal een uitstekend jaar. De portefeuille groeide met f 8,3 mld tot in totaal f 45,9 mld (+22%). Het Bossche concern schreef in totaal zo’n 35.000 nieuwe hypotheken in. Het marktaandeel van SNS Bank, CVB Bank en BLG Hypotheken in de nieuwe hypotheekproductie steeg daardoor met een procentpunt tot 7,5%. Dankzij de introductie van de Stabielrentehypotheek zou dat aandeel in december zelfs 12,1% geweest zijn.
Ook in het hypotheeksegment is de verkoop via het intermediair het meest waardevol voor SNS Reaal. Van de totale portefeuille is grofweg 85% aangebracht door het intermediair (inclusief de 280 SNS-bankkantoren). Van de Reaal-portefeuille (f 7,0 mld) is ruim een kwart aangebracht door het label FNV Hypotheken.
Verwerking
Voor de (administratieve) ondersteuning van de hypotheken richt SNS Reaal in Utrecht één verwerkingseenheid in. Nu zijn er nog negen verschillende afdelingen. Vanuit Utrecht zal verder de bankorganisatie van SNS worden ondersteund, bijvoorbeeld op het gebied van automatisering en via een nieuw callcenter. Tevens zal in Utrecht de unit Uitvaart worden gehuisvest.
De bestaande portefeuille van Reaal, Hooge Huys (en NOG) en Proteq zullen worden geïntegreerd, waardoor de tweede uitvaartverzekeraar van ons land moet ontstaan, na Dela. Met 535.000 uitvaartpolissen en een premie-inkomen van f 65 mln moet Reaal Uitvaart vooralsnog eveneens Monuta voor laten gaan.
Reaal Uitvaart blijft een sommenverzekeraar. Van Olphen: “We bieden wel natura-elementen, vooral in het traject van voor- en nazorg. Maar dergelijke diensten worden ingekocht.” Momenteel maakt Reaal gebruik van ACT (Algemene Thuiszorg Centrale). “De afgelopen drie jaar is Reaal Uitvaart zeer succesvol geweest”, aldus Van Olphen.
Andere verwerkingseenheden worden Leven (vooral Alkmaar), Schade Zakelijke Markt (Amsterdam) en Schade Particulier (nu Utrecht, Zoetermeer en Amsterdam). De administratie van alle levensverzekeringen zal worden overgeheveld naar het programma Assist, het huidige, zelf ontworpen systeem van Hooge Huys.
Resultaten
Van de totale concernwinst van f 355 (303) mln haalt SNS Reaal f 147 (128) mln winst uit het verzekeringsbedrijf. Het technische resultaat schadeverzekeringen kwam uit de rode cijfers: f 35 (-15) mln. “Bij een branchebreed resultaat van naar alle waarschijnlijkheid -0,3% (ten opzichte van de premie) hebben wij het goed gedaan”, aldus Van Olphen.
Een verbetering is onder meer gerealiseerd in de portefeuille ziektewetpolissen van Reaal. Bij een premie-omzet van ruim f 100 mln is de portefeuille dankzij premieverhogingen volgens Van Olphen rendabel geworden.
Het levenresultaat bedroeg f 207 mln; het technische resultaat Leven was f 29 mln.
SNS Reaal Verzekeringen 1999 1998 brutopremie 2.752 2.561 w.v. Leven 2.074 1.960 w.v. Schade 678 601 technisch resultaat Leven 29 25 technisch resultaat Schade 35 -15 brutoresultaat 225 191 nettowinst 147 128 nettowinst concern 355 303 aantal medewerkers 5.603 5.231
TV-campagne Hooge Huys
In de maand mei krijgt televisiekijkend Nederland een primeur: reclamespots van Hooge Huys. De tv-commercials maken onderdeel van een grootschalige corporate campagne rond het merk Hooge Huys, met verder uitingen op de radio en in dagbladen en magazines. Volgens SNS Reaal-bestuurder Gerard van Olphen trekt het concern geen extra gelden uit voor de campagne. “De extra promotie van de merken SNS en Hooge Huys is goedkoper dan de promotiegelden die we voorheen in Reaal staken.”
Nieuwe site SNS Reaal
Op een nieuwe Internet-site www.snsreaalgroep.nl biedt de SNS Reaal Groep informatie over haar organisatie en activiteiten. Er bestaan links naar sites van de bedrijfsonderdelen SNS Bank, SNS Securities, Hooge Huys, Reaal en Proteq). Op www.snsreaalgroup.com is de Engelstalige variant te vinden.
Recordgroei voor ASN Bank
De ASN Bank, gespecialiseerd in duurzaam sparen en beleggen, heeft vorig jaar een recordgroei geboekt. Het beheerd vermogen steeg met 25% tot f 2,6 (2,0) miljard. Het aantal klanten steeg tot boven de 145.000. De nettowinst van de SNS Reaal-dochter dikte met 16% aan tot f 11,7 (10,0) mln.
De raad van bestuur van SNS Reaal, van links naar rechts: Gerard van Olphen, Hans Leenaars (vice-voorzitter), Jan Vugts (voorzitter) en Rien Hinssen.

Reageer op dit artikel