nieuws

SNS integreert CVB Bank en start met nieuwe tussenpersonenformule

Archief

SNS integreert CVB Bank en start met nieuwe tussenpersonenformule

De CVB Bank wordt dit jaar geïntegreerd in SNS Bank en wordt omgebouwd tot een hoogwaardige verkooporganisatie: het agentenbestand wordt gesplitst in CVB-beheerders en assurantietussenpersonen met een SNS-agentschap. Per 1 januari 1997 moeten de plannen zijn uitgevoerd.
SNS-dochter CVB Bank heeft een roerige tijd achter de rug. De laatste jaren is gepoogd de winstgevendheid van deze bank belangrijk te vergroten.
Het personeelsbestand van de organisatie is van 250 naar 90 medewerkers teruggebracht. De commerciële activiteiten zijn uitgebreid door naast traditionele part-time beheerders (sparen, kasverkeer, hypotheken) assurantietussenpersonen aan te stellen die full-time actief zijn en in (levens)verzekeringen bemiddelen. Onder deze 560 agenten zijn nu 150 tussenpersonen.
Rendement moet omhoog
Ondanks deze inspanningen en de invoering van een nieuw computersysteem (‘Operatie Slagkracht’) voor grotere verkoopmogelijkheden, zou het rendement van de bank (nog) lang niet op het vereiste niveau zijn.
Een onderzoek bracht aan het licht dat de kosten nog verder omlaag moeten en de opbrengsten omhoog. Ook is gekeken naar de inbreng van de agenten. “De top 20% zorgt voor 65% van de netto winst. Tussenpersonen scoren het hoogst in consumptief krediet en de bijkantoren in hypotheken en obligo (sparen)”, blijkt uit het onderzoeksrapport. Een kwart is niet in actief in consumptief krediet, 44% niet in hypotheken, en 15% verkoopt beide produkten niet.
Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek heeft SNS een nieuw businessplan opgesteld voor haar dochter CVB Bank. Uitgangspunt is dat distributie via agenten “toekomst heeft”, maar niet met de bestaande agenten en de huidige zelfstandige CVB-organisatie.
Meer omzet, lagere kosten
Het businessplan voorziet in sluiting van het kantoor in Utrecht (90 medewerkers), integratie van de niet-commerciële afdelingen in die van SNS in Den Bosch, en het inrichten van één back-office.
Dat moet leiden tot meer omzet tegen lagere kosten, zegt SNS. “De CVB Bank wordt omgebouwd van een transactieverwerkende, administratief georiënteerde instelling naar een actieve, alerte en hoogwaardige verkooporganisatie passend binnen de multichannel-, allfinance-, en community banking-strategie van de SNS Groep”.
De back-office zal drie distributiekanalen bedienen: de CVB-agenten, de SNS-agenten die onder eigen label bankprodukten en verzekeringen verkopen, en verkoop onder andere labels, zoals aan service-organisaties.
Onder ‘losse verkoop’ verstaat de bank geen directe verkoop, zegt CVB-directeur mr P.S. Procee. “Nee, absoluut niet. De CVB Bank valt uiteen in een multi-labelling-organisatie, maar rechtstreekse verkoop is daarin niet als distributiekanaal opgenomen.”
SNS ook in het westen
Met het uitbouwen van de SNS-agentenbank mikt SNS ook op een uitbreiding van haar bankactiviteiten naar het westen van ons land, een gebied dat van oudsher het exclusieve werkterrein is geweest van de VSB Groep. Tussenpersonen met een SNS-agentschap moeten deze ‘witte vlekken’ in het distributienet gaan inkleuren.
De SNS-agentenbank, zoals de nieuwe organisatie van SNS-tussenpersonen wordt genoemd, is geen bedreiging voor de traditionele CVB-agenten. “We doen niet aan dual-pricing”, zegt Procee.
Alleen de produkten van SNS-agenten worden onder eigen label en tegen andere prijzen verkocht. Daarover zouden volgens het businessplan strikte produktie-afspraken worden gemaakt met het intermediair. Procee ontkent dat: “Natuurlijk maken wij geen produktie-afspraken met het intermediair. Waar blijft anders hun onafhankelijkheid.”
Volgens SNS Bank is het niet de bedoeling dat het CVB-label op korte termijn verdwijnt. Vooralsnog wordt getracht zoveel mogelijk gebruik te maken van synergievoordelen die de samenwerking met SNS biedt. Wel worden aan de startende CVB-agenten stringente voorschriften opgelegd. KADER
Lijfrente-actie gaat door
De lijfrente-actie van CVB Bank en verzekeraar NOG, beide onderdeel van SNS Groep, onder medewerkers van bedrijven met een bedrijfsspaarregeling gaat door. Dit is besloten in overleg met de agenten van de bank, onder wie assurantiekantoren en part-time beheerders. De lijfrente-actie loopt voor onbepaalde tijd en richt zich op 9.000 medewerkers van bijna 300 bedrijven. De medewerkers worden benaderd door de agenten van de bank die daartoe de naw-gegevens van de bedrijven ontvangen. De provisie wordt vastgesteld aan de hand van de werkverdeling die is afgesproken.

Reageer op dit artikel