nieuws

SNS in gesprek met Eigen Huis over stabielrente

Archief

De Vereniging Eigen Huis is in gesprek geweest met de SNS bank over de onduidelijke voorlichting over de Stabielrente. Volgens Eigen Huis heeft de bank toegegeven dat de voorlichting niet volledig is geweest. SNS beraadt zich nu over de voorstellen die Eigen Huis heeft gedaan om gedupeerde klanten schadeloos te stellen.

Bij de consumentenorganisatie waren tientallen klachten binnengekomen over de Stabielrente. Klanten kunnen bij het sluiten van een bandbreedtehypotheek kiezen voor deze rente. In een aantal gevallen werd men echter onaangenaam verrast doordat de bandbreedte veel eerder werd overschreden dan op basis van de informatie van SNS mocht worden verwacht.
Oplossingen
Eigen Huis vroeg de bank schriftelijk om opheldering en deed het voorstel een drietal oplossingen aan te bieden voor gedupeerde cliënten. Ten eerste zouden klanten kosteloos moeten kunnen overstappen naar een andere rentevorm tegen het arrangementstarief dat gold ten tijde van het sluiten van de hypotheek, of tegen het huidige tarief als dat lager is. Verder moeten klanten die niet van rentevorm willen veranderen, de zekerheid krijgen dat hun toetsrente gelijk is aan de op dat moment geldende arrangementsrente. Tot slot moeten klanten die de hypotheek hebben overgesloten, of klanten die een andere rentevorm willen kiezen uit onvrede over de Stabielrente, de aan SNS betaalde vergoeding terugbetaald krijgen.
IJda Geerts van Eigen Huis: “SNS gaf in het gesprek met ons meteen toe dat de voorlichting beter moet. Wij hebben ontzettend veel klachten gehad, zowel van adviseurs als van consumenten. Zo rondom 1 maart laat SNS weten in hoeverre zij aan onze eisen tegemoet komt.”
Geen uitspraken
SNS liet eerder weten dat de informatievoorziening richting het intermediair geenszins te kort was geschoten (zie AM 3, pag. 6) en dat de voorlichting van de kant van de hypotheekadviseurs niet volledig was geweest. Jan Willem Dreteler van SNS wil geen uitspraken doen: “Wij hebben met Eigen Huis afgesproken dat we geen mededelingen doen over wat er besproken is. Zij uiten hun onvrede en wij willen niet onze schouders ophalen als er onaardige dingen over ons gezegd worden.”
Haren overeind
Harry Waaijenberg van assurantiekantoor Van Ede in Wolfheze is een van de klagers: “Tot onze verbazing blijkt dat ongeacht de marge, de rente altijd 1% hoger wordt. Op dat moment begint het tot je door te dringen dat daar wel érg goed over nagedacht is”. Waaijenberg heeft meerdere malen over de rentestijging gecorrespondeerd met SNS, maar nog geen bevredigend antwoord gekregen: “Een te algemeen verhaal, zonder de echte achtergrond. Er wordt wel verwezen naar “de geldmarkt” zonder basisprincipes zoals Eubor en Euribor te noemen. Er wordt zelfs aangegeven dat er geen sprake is van een vaste koppeling en dan gaan toch je haren helemaal overeind staan. De SNS kan dus doen wat hij zelf wil?”
Waaijenberg is tevreden met de eisen die Eigen Huis heeft neergelegd bij SNS: “Vooral de eis dat mensen moeten kunnen overstappen naar een andere rentevorm is voor ons belangrijk. Dat klanten die de hypotheek oversluiten hun geld terugkrijgen, is voor mij niet zo interessant. De hypotheek oversluiten is voor een hypotheekadviseur de makkelijkste weg; dat doen wij niet”.

Reageer op dit artikel