nieuws

SNS Groep boekt hogere winst in verzekeringen

Archief

SNS Groep heeft vorig jaar een brutowinst behaald van f 22,8 (17,2) mln in verzekeringen. Het resultaat van het schadebedrijf werd verviervoudigd. Het premie-inkomen steeg met 22%, aldus de bankverzekeraar.

De omzet van verzekeringsdochter NOG steeg naar f 626 (522) mln. Het bruto premie-inkomen beliep f 466 (382) mln, vooral dankzij het levenbedrijf dat 29% (22%) meer premies binnenhaalde.
De brutowinst van het levenbedrijf steeg naar f 15,6 (15,3) mln, ondanks een extra dotatie voor het lang-levenrisico en hogere kosten. De afschrijvingstermijn voor acquisitiekosten werd teruggebracht tot maximaal vijf jaar, hetgeen een extra last betekende van f 7,6 mln. Het schadebedrijf boekte een brutowinst van f 7,2 (1,9) mln, met name door een sterk verbeterd technisch resultaat in de branche motorrijtuigen.
Provisies
De provisies namen toe tot f 81 (71) mln, waaronder uit assurantiebemiddeling (+10%). De hypothecaire kredietverlening groeide met 15,5% van de gemiddeld uitstaande portefeuille, hetgeen neerkwam op f 19.362 (16.606) mln. De consumptieve kredietverlening groeide eveneens fors, mede door de activiteiten van de nieuwe dochter PrimeLine.
De baten van de SNS Groep beliepen f 762 (684) mln, waarvan f 75 (65) mln voor rekening van verzekeraar NOG. De nettowinst van de bankverzekeraar nam vorig jaar toe met 20% naar f 135,4 (112,8) mln. SNS telt ruim 280 kantoren, exclusief de overgenomen Banque de Suez Nederland. De particuliere dienstverlening door deze bank geschiedt voortaan onder de naam SNS bank Randstad (veertig kantoren).

Reageer op dit artikel