nieuws

SNS Bank introduceert vier hypotheekproducten

Archief

SNS Bank, onderdeel van SNS Reaal, heeft vier nieuwe hypotheekproducten geïntroduceerd, waaronder twee beleggingshypotheken, de Rendementhypotheek en de Plus+hypotheek. Verder zijn twee rentevarianten ontwikkeld: de Plafondrente en de Stabielrente.

De Rendementhypotheek is een beleggingshypotheek. De consument kan met dit product een groter eindkapitaal opbouwen dan noodzakelijk is voor de aflossing van de lening. De spaarpremies worden naar keuze belegd in zeven SNS-fondsen, in veertien aandelenfondsen (SNS SpaarPlus), of in de bij SNS Bank aangehouden eigen effectenportefeuille. Dat laatste is volgens SNS “uniek” in ons land. De transactiekosten (0,5% van inleg) bij aankoop van participaties in de fondsen worden door SNS betaald. “Elke ingelegde gulden wordt dus volledig belegd”, licht de bank toe.
De Plus+hypotheek is een verbeterde spaarhypotheek met de mogelijkheid van (gedeeltelijke) belegging van hun spaarpremies in de SNS-fondsen. De beleggingsmix kan tijdens de looptijd onbeperkt en zonder kosten worden gewijzigd. Klanten met een Spaarhypotheek, Nettolasten Hypotheek of Depothypotheek kunnen zonder kosten oversluiten naar de Plus+hypotheek, aldus SNS.
Renteproducten
Tevens zijn twee rentebeschermingsproducten op de markt gebracht: de Plafondrente en Stabielrente. Met de Plafondrente kunnen rentestijgingen gedurende vijf of tien jaar worden beteugeld. De woonconsument profiteert van een (lage) variabele rente die binnen de gekozen periode nooit het vastgestelde maximum kan overschrijden.
De Stabielrente is een bandbreedteproduct, zoals dat door meer geldgevers wordt gevoerd. Rentestijgingen die binnen de gekozen bandbreedte vallen, worden niet verwerkt. Is de stijging groter dan de bandbreedte, zowel naar beneden als naar boven, dan wordt het tarief aangepast met de mate van overschrijding.
Zowel de Plafondrente als de Stabielrente kunnen aan alle hypotheekvormen worden gekoppeld, uitgezonderd de Nettolastenhypotheek.

Reageer op dit artikel