nieuws

Smartengeld voor nabestaanden lijkt realiteit te gaan worden

Archief

“Smartengeld voor nabestaanden staat voor de deur.” Dit stelde mr. Paul Meijer, overlijdensschade- specialist bij Maarten Tromp Advocaten, tijdens een door het Platform Experts Personenschade (PEP) georganiseerde workshop over het maken van contante- waardeberekeningen bij personenschade.

Meijer trekt genoemde conclusie uit een arrest van het Hof Amsterdam waarin werd beslist dat een uitkering krachtens een sommenverzekering slechts gedeeltelijk mag worden verrekend met de overlijdensschade. Dit mede in verband met de immateriële schade die door de nabestaanden wordt geleden. Het beginsel dat uitkeringen uit sommenverzekeringen volledig in mindering worden gebracht, moet dus worden genuanceerd.
Alvast opnemen
Hoewel het volgens Meijer vooralsnog niet om een volledige toekenning van smartengeld aan nabestaanden gaat, denkt hij dat de trend die is ingezet, onomkeerbaar is, mede aangemoedigd door de dagelijkse praktijk. “In de meeste overlijdensschadegevallen komt er bij het overlijden van iemand wel een sommenverzekering tot uitkering. Het arrest van het Hof Amsterdam zal naar verwachting een grote invloed hebben op de praktijk.”
Meijer adviseert dan ook rechtshulpverleners om de bij overlijdensschade de schadepost ‘smartengeld’ voor de nabestaanden in de schadestaat op te nemen.

Reageer op dit artikel