nieuws

Slepend conflict AFM en DSB

Archief

DSB Bank en toezichthouder AFM zijn al enige tijd verwikkeld in een conflict rond een boete van ruim _ 18.000. Die is in 2004 door de AFM opgelegd wegens onvoldoende voorlichting van klanten over aandelenleaseproducten.

De Rotterdamse bestuursrechter deed vorige week uitspraak in het conflict. Ondanks herhaalde pogingen van DSB Bank om de uitspraak achter gesloten deuren te laten plaatsvinden, is dat oordeel toch openbaar gemaakt.
De AFM heeft in september 2004 een boete van _ 18.150 opgelegd aan de bank, op grond van overtreding van de artikelen 28 en 33 van de Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1999: het niet inwinnen en vastleggen van informatie over de financiële situatie en beleggingsdoelstelling van de klant en het onvoldoende duidelijk maken van de beleggingsrisico’s. De boete betreft de voorlichting over het aandelenleaseproduct Hollands Welvaren Select II, dat vanaf eind 2000 wordt verkocht.
Tegen de boete is in april vorig jaar beroep aangetekend; in februari van dit jaar heeft de Rotterdamse rechtbank daarover al een tussenuitspraak gedaan, waarbij werd aangekondigd dat de definitieve uitspraak in het openbaar zou worden gedaan.
Misleidend
De brochure voor het betreffende product stelt onder meer dat aandelenlease “veel voordeliger is dan ‘doe-het-zelven’, ook omdat de kosten voor beleggingsopdrachten worden betaald uit de maandtermijn, zodat de belegger niet voor onaangename verrassingen komt te staan.” Daarnaast wordt gesteld dat ook voor mensen zonder geld “gouden tijden kunnen aanbreken”.
De AFM vindt dat een “onvolledige en eenzijdige voorstelling van zaken”. Verder wordt de mogelijkheid van koersverlies niet genoemd en wordt het woord rente niet gebruikt. “De informatie dat geen hogere kosten in rekening worden gebracht die samenhangen met transactiekosten, omdat de rentekosten niet in de vergelijking worden betrokken, is misleidend.”
In 2002 doet AFM een verzoek tot aanpassing van de informatie. Daaraan wordt door DSB – dat inmiddels de verkoop van het product heeft gestaakt – in de ogen van de AFM onvoldoende gehoor gegeven. De toezichthouder constateert verder in een rapport dat Hollands Welvaren Select II is verstrekt aan klanten die niet in staat waren de schuld af te lossen. Tevens wordt een onderzoek gestart naar de deskundigheid en de betrouwbaarheid van de bestuurders.
In oktober 2003 wordt zelfs aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM) wegens overtreding van de Wet op het Consumentenkrediet. (WCK). Na onderzoek van de FIOD-ECD wordt in 2005 besloten van verdere vervolging af te zien. Na een nieuwe aangifte, dit keer vanwege ongeoorloofde banners op internet, wordt echter een nieuw onderzoek gestart. De uitkomst daarvan is nog onbekend.
Beroep
DSB Bank verwijt de AFM vooringenomenheid, onzorgvuldigheid en het onbevoegd gebruiken van de ‘mystery shopping’-methode. De rechtbank verwerpt die verwijten echter en oordeelt dat de AFM de boete terecht heeft opgelegd.
DSB Bank gaat tegen de uitspraak in beroep bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Reageer op dit artikel