nieuws

Slechts paar duizend werkgevers dragen zelf het WAO-risico

Archief

Bij de uvi’s hebben zich 149 werkgevers gemeld die vanaf 1 juli zelf het risico willen gaan dragen voor de arbeidsongeschiktheid.

Bij de werkgevers die per 1 juli eigen-risicodrager willen worden gaat het om zestig grote en 89 kleine bedrijven.
Tot de categorie ‘kleine bedrijven’ behoren bedrijven met een totale loonsom van maximaal vijftien maal de gemiddelde loonsom per werknemer in Nederland (totaal f 688.500).
Sinds 1 januari van dit jaar zijn er 2.148 werkgevers die zelf het risico dragen. Het betreft 1.612 kleine en 536 grote werkgevers.
Op 1 januari nam het aantal eigen-risicodragers toe met een recordaantal van 2.112 werkgevers. Hieronder waren circa 1.500 werkgevers in de grafische sector die was overgaan op een collectieve arbeidsongeschiktheidsregeling.
Garanties
Sinds begin 1997 kunnen werkgevers uit het publieke WAO-stelsel stappen en zelf het risico dragen voor de arbeidsongeschiktheid van hun werknemers. De werkgevers kunnen elk half jaar uitstappen, op 1 januari en op 1 juli, en moeten dit drie maanden van tevoren bij de uvi aanvragen. Dat een werkgever de uvi vraagt om uit het publieke stelsel te mogen stappen, wil niet altijd zeggen dat hij inderdaad eigen-risicodrager wordt. Om het publieke stelsel te mogen verlaten, moet de werkgever een machtiging van de uvi hebben. Of de uvi die machtiging geeft, hangt af van de vraag of de werkgever een garantstelling kan geven in de vorm van een bankgarantie of een particuliere verzekering. Aan het huidige totaal van 2.148 werknemers die zelf het risico draagt, is een totaal aantal van 2.949 aanvragen vooraf gegaan.

Reageer op dit artikel