nieuws

Slechts 11% pensioenopbouwers wenst invloed op beleggingen

Archief

Een Nipo-enquête heeft uitgewezen dat slechts 11% van de huidige pensioenopbouwers invloed wenst op het beleggen van de pensioenpremies. Flexibiliteit in bedrijfspensioenen wordt vooral gewenst bij de ingangsdatum en de hoogte van het pensioen.

De Nipo-enquête is uitgevoerd in opdracht van Aegon, ter gelegenheid van het seminar ‘Het pensioen van de toekomst’. Met dat seminar wil Aegon de huidige pensioendiscussie sturen in de gewenste richting: meer vrijheid voor opbouwers en uitvoerders van pensioenen.
Tweederde van de Nipo-respondenten – 610 pensioenopbouwers en 203 pensioengerechtigden – spreekt zijn voorkeur uit voor handhaving van eindloonregelingen. Wel wordt de wens tot meer flexibilisering van de bedrijfspensioenregelingen uitgesproken, onder meer voor wat betreft: pensioendatum (37%), pensioenhoogte (29%), mogelijkheid tot bijstorting privégeld in bedrijfspensioenregeling (16%), ruil overwerk en vakantiedagen voor meer pensioen (16%) en keuze in beleggen pensioengeld (11%).
Dit laatste percentage tempert het enthousiasme voor beschikbare premieregelingen. Een tweede argument daarvoor is de sterke voorkeur van mensen om deel te nemen in een pensioenregeling van de werkgever (67%). Eenderde van de respondenten houdt de pensioenopbouw liever in eigen hand. Ten slotte sprak tweederde zich uit voor het solidariteitsprincipe in huidige bedrijfspensioenregelingen: jongeren betalen mee aan het pensioen van ouderen.
Positiever voor Aegon en collega-verzekeraars is dat het merendeel van de ondervraagden het huidige niveau van de AOW (” 60%) en het (te verwachten) aanvullende pensioen (” 40%) aan de lage kant vindt. Verder verwacht ruim zestig procent in de toekomst een verdere verlaging van de AOW.
Tot noemenswaardige reacties heeft die weinig optimistische houding nog niet geleid. Zestig procent van de ondervraagden bouwt nog altijd alleen via de werkgever pensioen op. Ruim twintig procent heeft daarnaast, in de vorm van een koopsompolis of levensverzekering, een extra voorziening getroffen.

Reageer op dit artikel