nieuws

Slechte koersresultaten debet aan winstdaling bij Winterthur

Archief

Slechte koersresultaten waren voor Winterthur vorig jaar, zowel bij Leven als bij Schade, debet aan een tegenvallende winst. Het brutoresultaat van Winterthur Leven daalde licht tot _ 19,2 (19,6) mln. De daling bij het schadebedrijf was met ruim 22% beduidend forser, waardoor het brutoresultaat daar uitkwam op _ 15,3 (19,6) mln.

De schademaatschappij boekte vorig jaar een brutopremie van _ 93,7 (95,0) mln, een daling van 1,4%. De premiestroom komt traditioneel voor een belangrijk deel uit de verzekering van motorrijtuigen, waarvan vorig jaar _ 31,1 (32,7) mln voor WA-risico’s en _ 20,8 (21,5) mln voor cascorisico’s. De premie voor Ongevallen en Ziekte bedroeg in 2005 _ 14,7 (14,5) mln. Bij Brand steeg de premieomzet licht naar _ 19,7 (19,4) mln. De Transportpremies blijven al enkele jaren constant op _ 1,0 mln. In de Overige Varia (aansprakelijkheid, rechtsbijstand en hulpverlening) nam het premievolume toe tot _ 6,3 (5,9) mln.
Levenbedrijf
Het levenbedrijf laat een wat positiever beeld zien. Daar steeg de premieomzet met 10,4% tot _ 160,2 (145,1) mln. Succesvol was met name de samenwerking met de hypotheekadvieswereld, aldus Winterthur. De verzekeraar kondigde ook aan dat de uitbouw van het pensioenbedrijf dit jaar meer nadruk zal krijgen. De opmerkelijke groei van 32% van de periodieke premieomzet uit individuele beleggingspolissen die het bedrijf in 2004 realiseerde, was van tijdelijke aard; vorig jaar steeg deze premie slechts licht met 3,6% tot _ 51,3 (49,5) mln.

Reageer op dit artikel