nieuws

Sjoemelende reisverzekerden voor het eerst hard aangepakt

Archief

Frauderende reisverzekerden zijn voor het eerst op grote schaal met harde hand aangepakt. Het betreft een proef van het Openbaar Ministerie, de politie en het Verbond van Verzekeraars. Zij zijn daar kort voor de zomervakantie mee naar buiten gekomen in de hoop dat er een preventieve werking van uitgaat.

Het probleem bij reisverzekeringsfraudes was altijd, dat als verzekeraars daar aangifte van deden, dit bij de politie geen prioriteit had. Om te kijken of hier een eind aan kan worden gemaakt, is een proefproject op touw gezet.
Het Fraudeloket van het Verbond waar verzekeraars de fraudes melden, heeft in de periode juni 2003 tot maart 2004 driehonderd reisverzekeringsfraudes direct – dus zonder aangifte te doen bij de politie – doorgegeven aan het Fraudemeldpunt van het OM Zwolle-Lelystad. “Dit waren ‘harde’ fraudes, dat wil zeggen dat vaststond dat hierbij opzet in het spel was”, zegt Verbondswoordvoerder Gert Kloosterboer.
Het ging volgens hem om fraudes van diverse aard, waaronder valse aankoopnota’s van artikelen die nooit waren gekocht, laat staan gestolen en om nota’s waarop het bedrag was verhoogd. Het OM heeft deze driehonderd fraudes zelf nog eens beoordeeld en alle driehonderd betrokkenen een boete opgelegd. Inmiddels zijn de eerste boetes al betaald.
Kloosterboer zegt niet te weten of de verzekeraars de betreffende polissen, voor zover doorlopende verzekeringen, hebben opgezegd. “Ik neem dat aan, maar daar heeft het Verbond geen zicht op.”
Werkwijze
Over haar werkwijze stelt het OM: “Als uit nader onderzoek blijkt dat er sprake is van fraude, bieden wij de verdachte in eerste instantie een schikking aan wegens valsheid in geschrifte of oplichting. Het gaat om bedragen variërend van e 100 tot e 3.000. Wanneer de verdachte dit voorstel afwijst, wordt door de Bovenregionale Recherche Noord en Oost-Nederland alsnog een proces-verbaal opgemaakt en moet de verdachte voor de rechter verantwoorden.”
Het project is omdat voor het eerst reisverzekeringsfraude grootscheeps en stevig is aangepakt en omdat voor het eerst op basis van gegevens uit de private sector, zonder tussenkomst van een opsporingsdienst, het OM overgaat tot een juridische beoordeling van de geleverde gegevens. “In het najaar wordt het project geëvalueerd”, zegt Kloosterboer. “Dan wordt bekeken of het kan worden omgezet in een permanente werkwijze. Ook gaan we bekijken of de aanpak ook kan worden toegepast voor fraudes in andere verzekeringsbranches, zoals bij inboedelclaims.”

Reageer op dit artikel