nieuws

‘Sites manipuleren vergelijking overlijdensrisicoverzekeringen’

Archief

Volgens MoneyView tonen vergelijkingssites geen objectieve vergelijkingen van overlijdensrisicopremies. “Ze zijn vanwege commerciële belangen gemanipuleerd.” Independer, dat volgens WestlandUtrecht verouderde tarieven hanteert, zegt slechts korting door te geven aan de klant.

MoneyView concludeert dat in zijn ‘Research Special’ over overlijdensrisicopolissen, die volgende maand verschijnt. “Internet is een grote rol gaan spelen in het vergelijken en sluiten van overlijdensrisicoverzekeringen. Maar juist bij de internetvergelijkers gaat het veelal mis: de berekende premies worden gemanipuleerd, opdat bepaalde marktpartijen hoger of juist lager in de ranking eindigen, afhankelijk van het feit of de betreffende internetpartij zaken doet met de verzekeraar of niet.” Volgens MoneyView komen daarmee verzekeraars die een goedkope polis bieden, niet tot hun recht. Daarnaast suggereren sites vaak ten onrechte volledigheid.
Independer-directeur Edmond Hilhorst is verbaasd over de conclusies van MoneyView. “Wij bieden geen volledig overzicht, maar dat pretenderen we ook niet. Wel is het zo dat wij van sommige aanbieders andere premies tonen dan elders. Maar dat komt omdat wij korting kunnen geven op de premie. Blijkbaar beschouwt MoneyView het doorgeven van die korting aan de klant als manipulatie.”
Peter Post van MoneyView wil geen beschuldigende vinger uitsteken naar Independer: “Wij noemen geen namen. Er zijn vier à vijf vergelijkingssites door ons bekeken en niemand biedt een volledig overzicht. Op een hoop sites staan bovendien fouten doordat verouderde tarieven worden vermeld. Die worden dan één op één overgenomen uit software. Echt manipuleren met premies zijn we wel tegengekomen: een site die bepaalde provisiewensen heeft die niet worden gehonoreerd, toont van die aanbieder dan gewoon een hogere premie.”
In januari zegt MoneyView zelf met een objectieve vergelijking te komen.
WestlandUtrecht
Opmerkelijk is dat volgens WestlandUtrecht onjuiste tarieven worden vermeld in een vergelijking van Independer. De ING-dochter komt daarbij als duurste aanbieder uit de bus (zie AM 22, pag. 53). “Er is gebruik gemaakt van gegevens van voor 1 december 2006. Dat is voor afronding van het onderzoek aan Independer gemeld. Bij gebruik van de juiste cijfers hoort WestlandUtrecht zeker niet tot de duurste maatschappijen.”
Zowel het rokers- als het niet-rokerstarief uit de vergelijking is volgens recente cijfers van WestlandUtrecht geen _ 248,32 maar _ 199,26.

Reageer op dit artikel