nieuws

Site Verzekeringskamer volle bibliotheek

Archief

De site van de Verzekeringskamer biedt een schat aan informatie; consequent ingedeeld en via meerdere ingangen terug te vinden. Echt veel kan de bezoeker er helaas nog niet mee. De site zou veel interactiever moeten worden, vinden Joost Steins Bisschop en Marenna van Reijsen. Maar het begin is er.

door Joost Steins Bisschop en Marenna van Reijsen
De homepage van de Verzekeringskamer op Internet verraadt meteen het karakter van deze organisatie. Een deftige pagina met een overzichtelijke lijst van onderwerpen en een behulpzaam welkomswoord aan de linkerkant: “Deze site heeft het karakter van een bibliotheek. U vindt hier, naast informatie over de Verzekeringskamer zelf, informatie over diverse onderwerpen die betrekking hebben op toezicht, verzekeraars en pensioenfondsen, zowel nationaal als internationaal”.
Een flinke volzin, met een duidelijke doelstelling. Dat maakt nieuwsgierig. We gaan hoopvol op pad. Ons kompas is het menu op de homepage.
Alleen voornemen
‘Over de verzekeringskamer’ geeft inzicht in de missie en werkwijze. Verder staat er een organogram en informatie over de toezichtswetgeving en de achtergronden en historie.
Opvallend en van belang voor de website, is de uitspraak: “Wij willen onze missie bereiken door de volgende aspecten: een permanente opbouw van kennis; een breed gedragen duidelijkheid over verantwoordelijkheden en bevoegdheden; resultaatgericht multidisciplinair samenwerken waarbij we openstaan voor terugkoppeling van binnen en buiten; duidelijk en consequent optreden naar betrokken partijen; en door uiterste discretie jegens derden”.
Op Internet blijft het voorlopig nog bij het voornemen om open te staan voor terugkoppeling (eng woord).
Dubbel werk
In de rubriek ‘Communicatie’ (is niet alles communicatie?) treffen we de door de Verzekeringskamer vervaardigde persberichten, circulaires en publicaties aan. De enige mogelijkheid om te communiceren is via het bestelformulier. Voor alle uitgaven is er één heel lang elektronisch bestelformulier waar we steeds weer op uitkomen als we een publicatie willen bestellen. Jammer dat het formulier niet een eerdere bestelling bewaart. Een gretige besteller zal nu meerdere keren zijn gegevens moeten invullen en het formulier moeten verzenden. En dat levert aan alle kanten dubbel werk op.
Uitbreiding
In de inleiding bij het item ‘Vacatures’ staat dat dat de Verzekeringskamer de komende jaren fors wil uitbreiden. In de ‘Vacaturebank’ wordt een aantal vacatures vermeld. Maar we blijken al te laat: “Wij ontvangen uw reactie graag vóór 1 april 1999”. Rien ne va plus, de baan is niet meer voor u.
Het aanvraagformulier voor toezending van het informatiepakket over werken bij de Verzekeringskamer vraagt om de naw-gegevens. Niet om het e-mailadres. Dat oogt strijdig met de mogelijkheden op de site om het sollicitatieformulier per e-mail te verzenden of zelfs Personeelszaken rechtstreeks een mail te kunnen sturen. Juist die geïnterresseerde informatie- of baanzoeker zou via e-mail benaderd kunnen worden.
Bij de rubriek ‘Verzekeraars’ knippert op de homepage de tekst Nieuw. Wat hier ‘Nieuw’ is wordt ons niet duidelijk. We vinden wel de tekst: “De verschijning van de publicatie ‘Financiële gegevens schadeverzekeraars 1997’ is dit jaar door omstandigheden onverhoopt wat verlaat”. Er worden alvast enkele onderdelen aangeboden.
Overzicht
Het Overzicht ‘Verzekeraars’ biedt grote lijsten met alle verzekeraars actief in Nederland. Bovenaan de pagina staat een zoekmachine. Maar een naam van een verzekeraar typen leidt tot niks, het onderstaande alfabet brengt de gezochte verzekeraar wel naar voren.
In deze rubriek treffen we onder ‘Staten’ de volgende interessante tekst: “In de toekomst wil de Verzekeringskamer kijken naar manieren om het indienen van de verslagstaten en kwartaalrapportages via elektronische kanalen te laten lopen. Hierbij is beveiliging van het grootste belang vanwege de vertrouwelijkheid van de gegevens en de geheimhoudingsplicht van de Verzekeringskamer”.
Dit is een mooi voorbeeld van de mogelijkheid om bestaande informatiestromen met relaties te verleggen naar Internet waarbij er voor beide partijen een efficiëntie-voordeel optreedt. Er zijn dus nog volop plannen bij de Verzekeringskamer met de website.
Schatgraven
In de rubriek ‘Pensioenfondsen’ staat het onderwerp: ‘Achterhalen pensioenrecht’. Compleet met stappenplan. De Verzekeringskamer hoopt hiermee mensen “een stukje op weg te helpen” door middel van het verstrekken van adresgegevens van pensioenfondsen en/of verzekeringsmaatschappijen. Dat vinden we nu mooi. Nu nog zorgen dat dit schatje gevonden wordt.
‘Relevant onderzoek’ geeft een opsomming van een onderzoekreeks. We vinden enige inhoudelijke informatie van de studies, maar hier stokt de besteldienst.
De ‘financiële gegevens pensioenfondsen van 1996’ zijn op te vragen. Ook verkrijgbaar op elpee. Kan dat nu allemaal echt niet wat actueler, wat flitsender? Waarom staat hier niet netjes bij dat de cijfers over 1997 vertraagd zijn?
Draaitol
De rubriek ‘Toezichthouders’ geeft de nationale en internationale collega-organisaties weer. Kennelijk neemt het belang van de internationale toezichthouders toe, want de kop ‘Toezichthouders/Internationaal’ staat ook boven de Nederlandse pagina’s vermeld!
In de laatste rubriek ‘Post/Aanvragen Publicaties’ krijgen we de mogelijkheid om een e-mail te sturen en nogmaals het elektronisch bestelformulier in te vullen.
Als we de site doorlopen zoals hierboven beschreven lijkt de indeling eenduidig en consequent. Dat is ook zo, maar je moet wel de eigengereide navigatieprincipes door hebben. Onthoud: gebruik de back-toets van de browser of het menu aan de linkerkant, en mijd de vermaledijde ‘terug’-toets in de lange teksten. Doet u het wel, dan raakt u duizelig en wordt uw kompas een draaitol. Probeer het maar, niet te veel eten van te voren.
Conclusie
Er is volop reden voor een ‘inhoudsrijke’ organisatie als de Verzekeringskamer om haar informatie middels het medium Internet uit te leveren. Je kon er op wachten.
Vervolgens kun je een tweedeling maken in de statische en dynamische informatie. De pretentie zou moeten zijn om breed en volledig informatie aan te bieden. Is de informatie statisch, dan kan deze ergens in de bibliotheek worden gezet en vervolgens hoef je er jaren niet meer naar te kijken. Het enige waar je voor moet zorgen is dat de pijltjes die ernaar verwijzen nog goed staan. Dat is gedeeltelijke gebeurd, en het levert bij tijd en wijle waardevolle wetenswaardigheden op.
Andere disciplines zijn er vereist als dynamische informatie wordt aangeboden, of als het interactieve pad wordt bewandeld. Dan wordt het goedbedoelende en vormgevende kaf van het geautomatiseerde koren gescheiden.
Onze stelling: een site als die van de Verzekeringskamer kan alleen aan de pretentieuze eis van volledigheid voldoen als zij wordt gevoed door interne informatiesystemen.
Dan ook wordt het mogelijk om op basis van profielen van bezoekers te gaan werken. Ach, ach, dat wordt een kleurrijk feest. Als we iedere vraag waar de Verzekeringskamer een antwoord op heeft zouden mogen stellen. We zijn er nog lang niet, maar het is ook weer niet onmogelijk. Waar een wil is een weg en die wil is er.
Joost Steins Bisschop en Marenna van Reijsen zijn werkzaam bij SPC Group in ‘s-Hertogenbosch.
Verzekeringskamer
www.verzekeringskamer.nl
Beoordeling Verzekeringskamer
Vormgeving
Het logo van de Verzekeringskamer heeft gediend als inspiratiebron. Het gele blokje wordt gebruikt in de menu-structuur en de gele streep als achtergrondilllustratie. De vormgeving is net zoals de Verzekeringskamer zegt dat haar waarden zijn: doelgericht en integer. Het is in lijn met het bekende beeld van de Verzekeringskamer. Uitermate herkenbaar.
Maar, om eerlijk te zijn, ook een beetje saai. Het wordt niet het ontmoetingspunt voor bungy-jumpende en snowboardende tieners. Dat was vast ook niet de bedoeling, maar er zit wel iets tussen.
Inhoud
In de inhoud zit de kracht van de site van de Verzekeringskamer. De Verzekeringskamer beschikt over een rijkdom aan publiek toegankelijke informatie, of de leden het nu willen of niet. En die informatie is soms via meerdere ingangen terug te vinden.
Duidelijk is het ‘organogram’; ook een rubriek als ‘Persberichten’ is glashelder. Oude berichten worden gelukkig tijdig opgeruimd. Een archief zou geen kwaad kunnen overigens.
De vacatures voor de ‘Toezichtsraad’ vinden we overigens niet terug in de vacaturebank. Andere categorie?
Mediumgebruik
Daar waar relevant worden ook hyperlinks naar externe organisaties gegeven. De verwijzing mag consequenter. Brochures kunnen we elektronisch bestellen en mails zijn te versturen. Het is een begin.
Metateksten (informatie over de tekst) ontbreken, waardoor zoekmachines in het donker mogen zoeken naar de relevantie van de pagina’s.
Prikkel
Een plek waar kennis vergaard kan worden over verzekeraars en pensioenfondsen blijft beperkt tot het informatie-niveau van adressen en jaarcijfers. Voorlopig blijft de bereikbaarheid van die kennis nog wel beperkt. Maar het potentieel wordt duidelijk.
Betrokkenheid
De toegestuurde mailtjes zullen volgens de belofte snel beantwoord worden. Niet alle gegevens zijn actueel. Het voederen der dieren is blijkbaar een hele klus, waar het een geautomatiseerd proces zou moeten zijn.

Reageer op dit artikel