nieuws

SFB heeft Pembaproduct voor risicodragers

Archief

Onder de naam SFB WAO Eigen Risico Plan heeft SFB een Pembaproduct gelanceerd voor werkgevers die zelf het WAO-risico willen dragen.

SFB Verzekeringen voerde al een Pemba-premiedempingsproduct. Sinds 1 augustus is er nu ook een product voor werkgevers die zelf het WAO-risico willen dragen. Bovenop de dekking voor de verplichte uitkering (inclusief halfjaarlijkse indexatie) kunnen de werkgeverslasten worden meeverzekerd tot 25% van het verzekerde loonbedrag. De verzekering geeft ook dekking voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers. Voor bestaande arbeidsongeschikten kan een dekking worden ‘ingekocht’ door het storten van een koopsom. De werkgever kan vragen om een voorlopige dekking vanaf ondertekening van de offerte.
Aan het Eigen Risico Plan is de service verbonden van het reïntegratiebedrijf Keerpunt, een samenwerkingsverband van SFB, NN en ASR. SFB Verzekeringen verkoopt sinds juli 1999 uitsluitend via het intermediair.
Volgens Marten Waardenburg van SFB Verzekeringen is er geen directe aanleiding om met het Eigen Risico Plan te komen. “Het zat al lang in de pen.” De meeste Pembaverzekeraars merken de laatste maanden een toegenomen belangstelling voor de mogelijkheid uit het publieke stelsel te treden. Dit heeft te maken met de sterke groei van het aantal WAO’ers en de daardoor stijgende gedifferentieerde WAO-premie.

Reageer op dit artikel