nieuws

SFB draait uitbesteding gegevensbeheer toch terug

Archief

De uitvoeringsinstelling van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB) zal het gegevensbeheer in eigen hand houden en dus niet uitbesteden aan een commercieel zusterbedrijf. De organisatie heeft daarmee eieren voor haar geld gekozen, voordat het CTSV (College van toezicht sociale verzekeringen), mede onder druk gezet door de NBvA, het machtswoord zou spreken.

Dit blijkt uit een brief van het CTSV aan de NBvA. De brief is een reactie op het schrijven van de NBvA in oktober waarin de standsorganisatie haar zakelijke bezorgdheid had geuit over het eventuele commerciële gebruik van (persoons)gegevens uit de sfeer van de sociale verzekeringen.
De NBvA is verheugd over genoemde ontwikkeling bij het SFB en ziet daarin een goed voorbeeld voor de overige uvi’s (uitvoeringsinstellingen).
Terugkaatsen
De NBvA had ook bezwaar aangetekend tegen de wijze waarop van geregistreerden schriftelijke toestemming voor het verstrekken van gegevens aan derden wordt gevraagd. “Als dit alleen bestaat uit het op een formulier zetten van een handtekening, zonder dat betrokkenen beseffen wat de gevolgen ervan kunnen zijn, trekt de NBvA de waarde van de persoonsbescherming hiervan in twijfel”, stelde de standsorganisatie in oktober van het vorige jaar.
Het CTSV reageert nu, enigszins de bal terugkaatsend: “De vraag of de geregistreerde zich bewust is van de gevolgen van zijn toestemming kan moeilijk worden beantwoord. Die vraag speelt altijd bij het gebruik van standaardformuleringen en/of het verwijzen naar algemene voorwaarden, hetgeen overigens naar wij menen in uw branche niet ongebruikelijk is.” Voorts laat het CTSV de NBvA weten dat in de eerste helft van dit jaar zal worden onderzocht worden hoe het gegevensbeheer bij de uitvoeringsinstellingen van sociale verzekeringen in de praktijk plaatsvindt. “Wij zijn benieuwd wat daar uitkomt en wat er vervolgens met de resultaten wordt gedaan”, aldus de NBvA.
Voorlichting
Het CTSV heeft inmiddels besloten, dat de uvi van het SFB voorlichtingstaken niet mag uitbesteden aan plaatselijke vertegenwoordigers in dienst van de vakbonden en evenmin aan organisaties van werkgevers.
Sinds 1952 kennen de vakbonden in de bouw een netwerk van vertegenwoordigers van het SFB. Een jaar na de juridische ontvlechting van het SFB in een uvi en enkele commerciële dienstverleners (waaronder een arbodienst en de SFB verzekeringsgroep) sloot de uvi van het SFB eind april 1996 een uitbestedingscontract met de vakbonden. Het contract behelsde uitbesteding van allerlei werkzaamheden – zowel van de commerciële takken als van de publieke uvi – aan de plaatselijke vertegenwoordigers van de vakbonden. Het CTSV kondigde aan de uitbesteding van de intake en de voorlichting niet goed te keuren, omdat deze taken naar de mening van dit college een integraal onderdeel horen te zijn van de behandeling van een aanvraag om een uitkering en dus thuishoren in het takenpakket van de uvi.
Het CTSV heeft met zijn definitieve besluit gewacht op de uitkomst van een onafhankelijk onderzoek door Moret, Ernst & Young. Dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de uvi, bevestigde naar de mening van het CTSV de juistheid van zijn voorgenomen besluit. Ook een hoorzitting leverde volgens het CTSV geen nieuwe gezichtspunten op.

Reageer op dit artikel