nieuws

Servicebureau bewaakt ‘winkel’ De Goudse tijdens Century

Archief

‘Slagvaardig naar een nieuwe eeuw’. Onder dat motto werkt De Goudse aan een ingrijpende omvorming van de eigen organisatie. Een reorganisatie die vooral moet zorgen voor een betere dienstverlening aan het intermediair. Maar tijdens de verbouwing moet de winkel open blijven. En dus heeft De Goudse voor het intermediair een servicebureau ingericht.

Onder de naam Century – een titel die sterk doet denken aan Timmer’s Centurion bij Philips – is De Goudse begonnen aan het veranderingsproces. De huidige produktgerichte structuur van de maatschappij wordt geleidelijk omgevormd naar een relatiegerichte structuur. De reorganisatie gaat niet gepaard met een afslanking van personeel.
Het Nederlandse bedrijf wordt onderverdeeld in twee business-units: Pensioen en Zorg (voor zorg-, inkomens-, pensioen- en levensverzekeringen en employee-benefits) en Particulieren en Bedrijven (voor zaakschadeverzekeringen, AstraNet en pakketverzekeringen). Beide units – ieder met een eigen verkooporganisatie – worden onderverdeeld in sectoren en vervolgens in een back-office en een regionale front-office.
De nieuwe indeling moet zorgen voor heldere lijnen tussen maatschappij en tussenpersoon. Het intermediair krijgt binnen de regioteams vaste aanspreekpunten. Een verbeterde administratie moet er vervolgens voor zorgen dat polissen en offertes sneller en foutloos geleverd worden.
Verbouwing
De ‘verbouwing’ zal het een en ander gaan vergen van de organisatie en de circa 470 medewerkers. Om ervoor te zorgen dat de winkel tijdens de verbouwing gewoon geopend blijft, is in Gouda een servicebureau ingericht. Naast de bestaande aanspreekpunten (inspecteurs en contactpersonen) betekent dat voor het intermediair een extra aanspreekpunt voor vragen, suggesties en problemen.

Reageer op dit artikel