nieuws

Service SAC: bespreking examenwerk en bezwaarschrift

Archief

De Stichting Assurantie Cursussen (SAC) in Zeist heeft een nieuwe service beschikbaar voor cursisten die examen hebben afgelegd en zijn afgewezen: de bespreking van het examenwerk.

Een docent bespreekt het examenwerk met de kandidaat, met het oog op een nieuw examen met een betere uitslag.
Indien bij de bespreking de beoordelaar van het examen fouten lijkt te hebben gemaakt, zal de SAC de cursist behulpzaam zijn bij het opstellen van een bezwaarschrift, en zo nodig mede een beroepschrift opstellen.
De kosten van de examenbespreking bedragen f 150. Het verlenen van bijstand bij het schrijven van een bezwaar- en eventueel beroepschrift, wordt niet in rekening gebracht als de docent de reactie nuttig en zinvol vindt.

Reageer op dit artikel