nieuws

SER wil richtlijn voor financiële e-commerce

Archief

De Sociaal-Economische Raad (SER) is voorstander van een aparte Europese richtlijn voor de verkoop op afstand van financiële diensten, via bijvoorbeeld telefoon of Internet.

Een aparte richtlijn voor financiële diensten roept wel de vraag op of de Europese regelgeving niet te zeer wordt versnipperd. Dit stelt de Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) van de SER in haar advies ‘Verkoop op afstand van financiële diensten’.
De CCA vindt inderdaad dat er een aparte richtlijn nodig is. “Door de komst van de euro zal het aantal grensoverschrijdende transacties toenemen, en daarmee de noodzaak hiervoor regels op te stellen.” De CCA tekent echter wel aan dat versnippering voorkomen moet worden. Met deze richtlijn erbij zouden er dan drie richtlijnen zijn. “Dit kan leiden tot rechtsonzekerheid bij marktpartijen en een gebrek aan transparantie op de markt.”
In een tweede advies ‘Elektronische handel in de interne markt’, benadrukt de CCA dat de richtlijn een transparantiebepaling moet bevatten, zodat consumenten duidelijk weten onder welk recht zij vallen – dat van het land van de ondernemer of dat van het land van de consument.
In het richtlijnvoorstel stelt de Europese Commissie dat bij elektronische handel als hoofdregel het recht geldt van het land van de aanbieder, maar zondert “contractuele verplichtingen betreffende door de consument gesloten contracten”, daarvan uit. In de CCA verschillen de leden van ondernemerszijde en consumentenzijde hierover van mening. De onafhankelijke leden zijn eveneens verdeeld. De ondernemers en drie onafhankelijke leden zijn tegen deze uitzondering. De leden van consumentenzijde, inclusief twee onafhankelijke leden, kunnen zich in de uitzondering prima vinden.

Reageer op dit artikel