nieuws

Senioren met bijna 2 ton rijkste inwoners

Archief

Senioren behoren tot de rijkste inwoners van ons land. De categorie 55 tot 65 jaar heeft met gemiddeld f 184.000 het grootste vermogen, aldus het CBS.

Het aantal huishoudens met f 1 mln of meer vermogen passeerde per 1 januari 1993 de grens van 100.000. Het gemiddelde vermogen van deze miljonairs beliep f 2,3 mln. In totaal beheerden zij 30% van het totale vermogen in ons land.
Het totale vermogen van f 789 mld is het saldo van f 1.097 mld aan bezittingen, waarvan f 580 mld (53%) is vastgelegd in een koopwoning, en f 308 mld aan schulden, waarvan f 243 mld (79%) voortkomt uit een hypothecaire lening.
Het gemiddelde vermogen per inwoner bedroeg begin 1993 zo’n f 125.000. Ruim 890.000 inwoners hadden meer schulden dan bezittingen, en ruim 1 miljoen inwoners niet meer dan f 5.000 aan vermogen.

Reageer op dit artikel