nieuws

Seminars over nieuwe actuariële principes

Archief

Seminars over nieuwe actuariële principes

Het Actuarieel Genootschap (AG) houdt deze maand twee seminars over het onderwerp ‘Actuariële principes’. De Verzekeringskamer heeft deze principes afgeleid van de derde richtlijn levensverzekering en heeft deze in augustus aan verzekeraars medegedeeld (zie AM 16, pag. 1). Het seminar op 19 september wordt gehouden in congrescentum De Eenhoorn in Amersfoort en duurt een hele dag. Deze studiebijeenkomst met verscheidene inleidingen van deskundigen is vooral gericht op degenen die zich bezighouden met certificering en prijsstelling bij levens- en schadeverzekeraars en pensioenfondsen. Deelneming kost f 195 en staat open voor leden en geaffilieerden van het AG. Het seminar op 20 september in hotel Sofitel in Den Haag vindt plaats in de namiddag. Deze bijeenkomst is meer bedoeld voor accountants en actuarissen die snel een algemeen beeld willen krijgen van de nieuwe situatie na invoering van de actuariële principes. Deelname aan deze bijeenkomst kost f 95. Informatie en inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van het AG, tel. 020 – 594.26.85.

Reageer op dit artikel