nieuws

Sekseneutrale tarieven in mkb-pensioenproduct Delta Lloyd

Archief

Delta Lloyd heeft de premiestaffels van het Balans Pensioen Plan Collectief sekseneutraal gemaakt.

“Hiermee komen we tegemoet aan de behoefte van ondernemers aan een budgetteerbare premie.” Het Balans Pensioen Plan werd tot nu toe gesloten op basis van gedifferentieerde premiestaffels voor mannen en vrouwen. Het product biedt een gegarandeerde pensioenaanspraak op basis van beschikbare premie.
De ondernemer kan de staffel overigens in zijn geheel verlagen tot 50%, waarmee Delta Lloyd inspeelt op de behoefte aan flexibeler pensioenproducten bij vooral mkb-ondernemers. “De werkgever kan daarmee de lasten een stuk verlagen.” Binnen het Balans Pensioen Plan Collectief is premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren.
Een tiental pensioenverzekeraars heeft nu sekseneutrale tarieven doorgevoerd in hun beschikbare-premieregelingen, waaronder Aegon, Fortis ASR en Nationale-Nederlanden.

Reageer op dit artikel