nieuws

SEFD ontwikkelt competentietoets

Archief

De Stichting Examens Financiële Dienstverleners (SEFD) heeft een toets ontwikkeld waarmee werkgevers kunnen vaststellen of medewerkers voldoen aan de kenniseisen van de WFD.

De Wet Financiële Dienstverlening (WFD) stelt voor feitelijk leidinggevenden bij financiële dienstverleners verplicht dat hun kennis blijkt uit een behaald diploma. Voor medewerkers met klantcontact geldt deze eis echter niet. Toch is de werkgever verantwoordelijk voor de deskundigheid van zijn medewerkers op het zogeheten referentieniveau, stelt de SEFD.
Volgens het exameninstituut bestaat 90% van het intermediair uit ondernemingen met maximaal vijf werknemers. “Binnen deze relatief kleinschalige ondernemingen doet zich bijna altijd de situatie voor dat medewerkers met klantcontact betrokken zijn bij alle financiële diensten die het kantoor aan de klant biedt. Dit betekent dat deze medewerkers ook een brede deskundigheid moeten hebben”, aldus SEFD-directeur Jan Janse.
Cd-rom
De toets staat op een cd-rom en is bedoeld voor assurantiekantoren die actief zijn op het gebied van Schade en Leven. De cd-rom bevat veertig vragen die verdeeld zijn over de onderwerpen: brand, recreatie, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, benzine, arbeidsongeschiktheid, risicoverzekeringen, lijfrente en uitvaart.
De resultaten kunnen per medewerker worden geprint en gearchiveerd. Met behulp van een internetapplicatie kunnen de werkgevers de resultaten van hun medewerkers vergelijken met die van medewerkers bij andere kantoren. “Hierdoor ontstaat als het ware een benchmark op het gebied van kennis van medewerkers met klantcontact”, aldus Janse. “Scoort de medewerker goed, dan mag je aannemen dat hij voldoet aan de algemene eis van deskundigheid op referentieniveau. Scoort de medewerker op een bepaald onderdeel zwak, dan weet je als ondernemer dat op dat gebied aanvullende educatie op zijn plaats is.”
De WFD Kennis Toets cd kost _ 45 (exclusief verzendkosten en BTW) en kan besteld worden bij de SEFD, tel. 030-263.21.63 of e-mail info@sefd.nl.

Reageer op dit artikel