nieuws

‘SEFD gaat niet failliet’ Joop Kruys, oud-penningmeester van de

Archief

Stichting Examens Financiële Dienstverlening (SEFD, voorheen SEA), reageert op de ingezonden brief van Leo Pelser in AM 8 (pag

62) die suggereert dat de SEFD failliet gaat als ze elke keer maar 30% van de kandidaten laat slagen. “Ik kan de lezers van AssurantieMagazine gerust stellen. Het bestuur van de Stichting Examens Financiële Dienstverlening let goed op de winkel en de SEFD zal zeker niet failliet gaan. De examennormen die de SEFD aanhoudt, worden vastgesteld door mensen die werkzaam zijn in de branche. De branche wenst professionele medewerkers en is er niet mee gediend als de examennormen worden afgezwakt. Door mijn dagelijkse omgang met studenten en de ervaring als projectleider van het Innovatiecentrum voor Financiële dienstverlening van Hogeschool InHolland weet ik dat het grootste probleem is dat examenkandidaten zich niet goed genoeg voorbereiden op het examen. Men denkt het diploma wel even te gaan halen en gaan bijvoorbeeld één of twee weken voor een examen studeren. Dat lukt dus niet! Een ander groot probleem is dat men examens aflegt die één of meerdere niveaus te hoog gegrepen zijn. De geadviseerde vooropleidingen worden niet voor niets aangegeven. Het slagingspercentage verhogen zonder betere resultaten van de kandidaten zal het bestaansrecht en het vertrouwen in de SEFD doen afnemen en de deskundigheid in de branche verder doen afnemen.” Joop Kruys, Hogeschool InHolland, Rotterdam

Reageer op dit artikel