nieuws

SEA voltooit verzelfstandiging

Archief

De Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA) verhuist vandaag naar een nieuw pand. De verzelfstandiging van het examenbureau uit de ‘oude’ SVV-organisatie is daarmee een feit.

In 1998 werd de verzelfstandiging van de SEA ingezet met de benoeming van Anton Schikhof tot directeur. Voorheen vervulde Chris Mijnarends deze functie in combinatie met het directeurschap van de SVV.
Eind 1998 trad de SEA ook toe tot de Examenkamer, waarbij werd opgemerkt dat de SEA op het punt van onafhankelijkheid ten opzichte van de opleidingsinstituten nog wel wat te verbeteren had. Als voorbeelden van de afhankelijkheid werden toen genoemd één en dezelfde directeur, de invulling van examencommissies, personeel en drukprocessen. SVV en SEA waren eigenlijk een personele unie.
Inmiddels is ook de dienstverlening van Nibe-SVV op organisatorisch en administratief gebied beëindigd. Met de verhuizing van SEA uit het pand van Nibe-SVV is de verzelfstandiging voltooid.
Bereikbaarheid
In het nieuwe pand maakt de SEA gebruik van een nieuwe telefooncentrale, waardoor het exameninstituut ook beter bereikbaar zal zijn, is de verwachting. Ook de website (www.sea-examens.nl) speelt een rol bij de optimalisering van de communicatie tussen SEA en haar klanten.
Voor de kandidatenadministratie en financiële adminsitratie is recent nieuwe software aangeschaft.
Het nieuwe adres van SEA luidt: Pahud de Mortangesdreef 61, 3562 AB Utrecht, Postbus 9778, 3506 GT Utrecht, telefoon 030-263.21.63, fax 030-263.21.51.
Het nieuwe onderkomen van de SEA aan de Pahud de Mortangesdreef 61 in de Utrechtse wijk Overvecht.

Reageer op dit artikel