nieuws

SEA-examens

Archief

Met veel interesse hebben wij in uw blad het artikel van de heer Goedhart gelezen, waarin hij een reactie geeft op het onlangs afgenomen examen Pensioen-Praktijk I.

Een van onze medewerksters heeft aan dit examen deelgenomen. Na afloop hebben wij op kantoor samen de vragen nog eens doorgenomen, waarbij dezelfde reactie ontstond, als in het artikel van de heer Goedhart weergegeven.
Reden van onze reactie naar u is ondermeer, dat wij willen aangeven dat de heer Goedhart niet alleen staat in zijn mening, maar ook andere vakgenoten deze mening delen en hem daarin willen supporten.
Het zou goed zijn, wanneer de leerstof en de examens zowèl actueel zouden zijn als op de dagelijkse adviespraktijk afgestemd.
Dank aan de heer Goedhart voor zijn artikel ter zake.
Pensioenadviesbureau
J.P. Paul Wouters B.V.
Haarlem

Reageer op dit artikel