nieuws

SEA-examen tegen f 125 volledig herbeoordeeld

Archief

De Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA) vervangt zijn klachtenprocedure. Vanaf 6 mei worden examens alleen nog integraal herbeoordeeld, na betaling van f 125.

Medio 1996 maakte de SEA zijn plannen tot het vervangen van de klachtenprocedure al wereldkundig. Het wachten was nog op goedkeurende geluiden uit de bedrijfstak en toestemming van het ministerie van Financiën. Daaraan is nu voldaan.
Voor alle na 6 mei af te leggen examens geldt de nieuwe klachtenprocedure. De SEA vindt de integrale herbeoordeling veel eerlijker dan de selectieve beoordeling uit het verleden. “Vrijwel alle examenkandidaten met het eindcijfer 5 dienden een klacht in en lieten alleen die vragen opnieuw beoordelen waar een goede kans op opwaardering aanwezig was. Veel klachten werden onder de noemer ‘baat het niet, schaadt het niet’ ingediend.”
“Een herbeoordeling van het hele examen doet meer recht aan een evenwichtige en kwalitatieve beoordeling”, aldus de SEA. De herbeoordeling wordt gedaan door een door SEA aan te wijzen deskundige, die echter onafhankelijk is, niet betrokken bij de samenstelling van het examen, en die het betreffende werkstuk niet eerder onder ogen heeft gehad.
Voor een herbeoordeling moet de klager eerst f 125 betalen. Dat bedrag wordt bij succes terugbetaald. Ook voor een eventueel bezwaar tegen de herbeoordeling is f 125 benodigd. Verder blijft de huidige bezwaar- en beroepsprocedure in tact.

Reageer op dit artikel