nieuws

SEA biedt inzicht in slagingspercentages

Archief

De Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA) geeft voor het eerst inzicht in de slagingspercentages per opleidingsinstituut en een uitsplitsing naar eindcijfers.

SEA-directeur Anton Schikhof spreekt van een eerste stap op weg naar een duidelijker inzicht in de slagingspercentages per opleidingsinstituut. “We komen hiermee tegemoet aan de aanbevelingen in het rapport van adviesbureau D&O. Op dit moment gaat het nog om clusteringen. We moesten afgaan op de collectieve aanmelding. We hopen in de toekomst te laten zien wat de score is per opleidingsinstituut.”
Het Nibe-SVV is op dit moment de enige die met naam en toenaam gemeld wordt in de uitslagen en komt er met een slagingspercentage van 27% voor B-particulier en 33,5% voor B-mkb niet al te slecht vanaf. In de cluster ‘Overige cursusgroepen’ zitten de commerciële opleidingen, maar ook nog een staartje van het failliete SAC.
Slagingspercentage
Aan het examen B-particulier in juni namen 4.003 kandidaten deel; 21,1% slaagde. Aan B-mkb namen 2.379 kandidaten deel. Van hen slaagde 24,7%.
De SEA heeft ook een uitsplitsing gemaakt naar eindcijfer. Per saldo kwam bij B-particulieren 35,2% van de deelnemers (1.409) niet verder dan het eindcijfer 3. Bij B-mkb was dat 25,6%, ofte wel 609 personen.
Als deze grote groep zeer slecht presterende kandidaten niet had meegedaan, dan zouden de slagingspercentages alleen daardoor al uitkomen op 33%. “Nog steeds te laag, maar wel aanzienlijk hoger dan 21%”, aldus Schikhof.

Reageer op dit artikel