nieuws

Scor Scor Nederland

Archief

Activiteiten Scor Scor Nederland is, net als het Franse moederconcern, actief op het gebied van de herverzekering en niet als kredietverzekeraar, zoals in AM nr

12 (pag. 21) is gemeld.

Reageer op dit artikel