nieuws

Schultz (Winterthur): ‘Levenslooppot straks voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid’

Archief

Norbert Schultz heeft afscheid genomen als directeur van het levenbedrijf van Winterthur. In zijn afscheidsrede waarschuwde het voormalige bestuurslid van het Verbond van Verzekeraars voor “misbruik” van de levensloopregeling. “Ik voorspel dat in 2015 serieus wordt gesproken over het verplicht aanspreken van de levensloopspaarpot in geval van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.”

Volgens Schultz is dat extra zuur voor mensen die hun prepensioensaldo hebben ingezet voor de levensloopregeling. “De pensioengedachte wordt op deze manier verder uitgehold”, zo voorziet Schultz. Veel mensen zal het niet betreffen, denkt hij. “Er zijn signalen dat maar 7% tot 8% van de mensen meedoet aan een levensloopregeling.”
Rimpelloze vijver
De geboren Duitser heeft er veertig jaar opzitten in de verzekeringsbranche: twee jaar bij het Duitse Allianz en 38 jaar bij Winterthur in Amsterdam. Hij belandde in 1967 in “een rimpelloze vijver, tijdens de gouden, vette jaren voor levensverzekeraars”. Die tijd is geweest, nu de fiscale voordelen grotendeels zijn weggevallen, transparantie vereist is en marges stevig krimpen.
In zijn afscheidsrede deed Schultz enkele voorspellingen voor het jaar 2015. Naast de levensloopregeling ging hij onder meer in op de hypotheekrente (“dan nog aftrekbaar tot _ 500.000”), de AOW-leeftijd (“opgetrokken tot 67 jaar”), het verbod op medische keuringen (“uitgebreid naar hypotheekgekoppelde levensverzekeringen”) en de zorgplicht (“verzekeraars zijn verantwoordelijk voor het advies van tussenpersonen”).
Beloning advies
Schultz verwacht verder dat de beloning van pensioenadviseurs tegen die tijd louter bestaat uit “uurtarieven in plaats van hoge afsluitprovisies”. Winterthur maakt die overstap nu al mogelijk, aldus directielid en Schultz’ opvolger Peter van Solinge. “Bij collectief pensioen is het al gebruikelijk dat advieskosten boven op een nettotarief van de verzekeraar komen. Bij Leven Individueel kan dat nu ook. De beloning zit óf in het tarief, óf gaat buiten de premie om óf is een combinatie van die twee. De adviseur bepaalt dat samen met de klant en Winterthur voert uit.”
Volgens Van Solinge moet alles transparanter, ook bij Winterthur zelf. “Bij beleggingsverzekeringen moeten we nog de nodige slagen maken. Maar ook bij traditionele polissen is het nog te mistig. Bijvoorbeeld de winstdelingsregeling moet transparanter.”
De toenemende openheid over de kosten en de toenemende concurrentie zullen een kostendaling teweegbrengen, is de overtuiging van Van Solinge. “De uitvoeringskosten van levens- en pensioenverzekeraars moeten halveren.”
Marge
Winterthur zal zich nog meer dan nu gaan concentreren op levensverzekeringen voor de hypotheek- en pensioenmarkt. Koopsompolissen hebben geen prioriteit. “Winterthur continueert zijn beleid om met name gelijkblijvende premieproductie te genereren. Dat zijn producten die een interessante kosten-loading en marge bieden”, aldus Van Solinge.
In 2005 is dat uitstekend gelukt, getuige de met ruim 10% gestegen premieomzet van Winterthur Leven tot _ 160 mln. Daarvan bestaat bijna 85% uit periodieke premies. “Ongelooflijk winstgevend en vreselijk waardecreërend”, benadrukt algemeen directeur Martin de Weijer nog maar eens.
Sterke groei was er onder meer in hypotheekgebonden kapitaalverzekeringen. Winterthur-polissen zijn vaak gekoppeld aan hypotheken van buitenlandse geldverstrekkers als Argenta en Bank of Scotland. De productie verloopt veelal via inkoopcombinaties.
eerste elftal van amateurclub Brederodes in Vianen. Bij zijn afscheid als directeur van verzekeraar Winterthur is de Amsterdamse Arena het decor.

Reageer op dit artikel