nieuws

Schuld TopAdvies bijna half miljoen

Archief

Het assurantiebemiddelingsbedrijf TopAdvies Nederland is oktober vorig jaar ten onder gegaan aan een schuldenlast van zeker f 450.000. De claim van de bedrijfsvereniging is nog in behandeling.

Het faillissement van de besloten vennootschap werd op 22 oktober 1997 uitgesproken. Zeker 35 werknemers hadden op dat moment salarisvorderingen lopen over de maanden juli, augustus en september 1997.
Uit het eerste openbare crediteurenverslag van curator mr. H. du Pon blijkt dat de vordering van de bedrijfsvereniging nog niet definitief is vastgesteld. De bedrijfsvereniging had eind vorig jaar 23 vaste arbeidskrachten en 25 tijdelijke krachten namens TopAdvies in haar computers staan.
Duidelijk is wel dat, naast de bedrijfsvereniging, de fiscus preferent crediteur is met een voorlopige vordering van f 235.460. Naheffingen over de laatste twee kwartalen van 1997 volgen nog. Bijna vijftig kleine crediteuren hebben samen voor ruim f 200.000 te vorderen van TopAdvies Nederland BV.
Ten tijde van het faillissement telde het in Nieuwegein gevestigde TopAdvies nog vijf nevenvestigingen: in Den Haag, Eindhoven, Veenendaal, Assen en Heerenveen. TopAdvies ging in mei 1996 van start en heeft ook vestigingen gehad in Echt, Geleen, Breda, Almere en Veendam.
Verliezers
De grote verliezers in het faillissement van TopAdvies zijn directeur Jaap Turkesteen (lening van f 100.000) en financier Elmar Koch (lening van ruim f 1 mln). De Duitser Koch, die in woord altijd elke bemoeienis met TopAdvies ontkende, verstrekte zijn geld via de Eindhovense BV Sipkema Consultancy. Verder heeft verzekeraar Tiel Utrecht, hofleverancier van TopAdvies, een bescheiden lening à f 30.000 verstrekt.
Volgens de curator lijkt geen sprake te zijn geweest van verzekeringsfraude of bestuurdersaansprakelijkheid. “TopAvies is ten onder gegaan aan een te hoog ambitieniveau.” Tegenover provisie-opbrengsten van f 1,2 mln in 1996 en f 0,8 mln in 1997 staat een kostenpost van in totaal f 3,2 mln.
Diefstal
Volgens de balans zou eind juni 1997 aan goederen voor f 157.000 aanwezig geweest moeten zijn in het pand in Nieuwegein. Onbevoegd gebruik van sleutels heeft het grootste deel daarvan doen verdwijnen.
Door procuratiehoudster Ciska Mos is twee keer aangifte van diefstal gedaan. De politie van Utrecht heeft de goederen niet teruggevonden. Aangezien geen sprake is geweest van braak – bekenden hebben gewoon hun sleutels van het pand gebruikt – heeft ook de inboedelverzekeraar niet thuis gegeven.
Eén van de gevolgen hiervan is dat de vooruitzichten van de crediteuren van TopAdvies nihil zijn. Du Pon: “Indien de in dit verslag geschetste situatie niet wijzigt, zal een verzoek worden ingediend tot opheffing van het faillissement bij gebrek aan baten.”
Overdracht
Ten tijde van het faillissement had Tiel Utrecht al een groot gedeelte van de TopAdvies-portefeuille in beheer genomen. De circa 1.500 levenpolissen bleken door de reeds ontvangen afsluitprovisie geen afkoopwaarde meer te hebben.
De schadeportefeuille, groot ongeveer vijfhonderd polissen, is in januari van dit jaar verkocht voor f 30.000 aan assurantiekantoor Rijnland (Breukelen). Rijnland werd vertegenwoordigd door P.C. Kaat. Du Pon: “Het is buitengewoon triest dat vermeld dient te worden dat de heer Kaat pal na het sluiten van voornoemde overeenkomst tijdens zijn wintersportvakantie in Oostenrijk is omgekomen bij een ski-ongeluk.”

Reageer op dit artikel