nieuws

Schreinemacher en Ernest Regout overwegen fusie

Archief

De Maastrichtse assurantiekantoren Schreinemacher en Ernest Regout overwegen een fusie. Reden is de trend tot schaalvergroting bij verzekeraars en banken. Beide kantoren vinden dat ze in die ontwikkeling mee moeten.

Algemeen Assurantiekantoor Schreinemacher heeft vestigingen in Maastricht en Heerlen. Er werken in totaal 34 mensen bij het familiebedrijf, gespecialiseerd in assurantiebemiddeling, financiële dienstverlening en makelaardij o/g. Schreinemacher heeft een joint venture met Aon Hudig Rotterdam.
Assurantie Adviesgroep Ernest Regout heeft veertien medewerkers in dienst en vestigingen in Maastricht en Brunssum. Ook Ernest Regout is een familiebedrijf, dat zich voornamelijk bezighoudt met assurantiebemiddeling en woningfinanciering.
Beide kantoren behoren tot de oudste zelfstandige assurantietussenpersonen van ons land. Schreinemacher werd in 1832 opgericht, Ernest Regout in 1895. Samen zijn beide kantoren goed voor een jaarlijkse premiestroom van ruim f 35 mln.
Toegang
Hans van de Boel, directielid van Schreinemacher licht de fusieplannen toe. “We willen onze slagvaardigheid vergroten. We hopen gezamenlijk beter in staat te zijn onze klanten een integraal dienstenpakket te bieden op het gebied van assurantiën, financiële diensten en onroerend goed.”
“Door fusies en samenwerkingsverbanden van banken en verzekeraars ontstaat ook bij ons de behoefte aan grotere eenheden. Daarmee heb je een betere toegang tot de verzekeringsmarkt en kun je beter geautomatiseerd worden.” Van de Boel verwijst daarbij naar trends als employee-benefits (poolvorming) en mogelijke afschaffing van de Wabb (inkoopafspraken).
Met het oog op de toekomstige ontwikkeling gaat Schreinemacher binnenkort verhuizen naar een nieuw kantoor aan de Parkweg in Maastricht. Als de besprekingen positief uitvallen verhuist Ernest Regout mee.

Reageer op dit artikel