nieuws

Schouten introduceert een rechts- bijstandpolis voor NVM-makelaars

Archief

Begin deze maand heeft Schouten Insurance International, als gevolmachtigde van DAS, een op NVM-makelaars toegesneden rechtsbijstandpolis geïntroduceerd. Schouten voert, net als de Bavam-pool, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het assurantie-intermediair en makelaars o/g.

In een brief aan haar verzekerden, stelt Schouten: “U bent bekend met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, die u dekking verleent voor financieel nadeel toegebracht aan derden waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld en de daarbij behorende rechtsbijstand. Daarentegen biedt een rechtsbijstandverzekering naast dekking voor juridische bijstand voor geschillen die defensief van aard zijn, ook dekking in gevallen waarin u uw recht moet afdwingen. Alleen met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u dus niet voldoende verzekerd voor rechtsbijstand.”
Omvang dekking
De ‘Rechtsbijstandverzekering voor Makelaars in onroerende zakan 97′, die in samenwerking met de NVM door Schouten is ontwikkeld, biedt onder meer eerstelijns-adviesservice waar men mondeling of schriftelijk advies kan inwinnen ter voorkoming of oplossing van een (dreigend) geschil.
Voorts is gedekt juridische bijstand bij o.a.: conflicten als gevolg van dienstverlening; tuchtzaken; arbeidsconflicten; verhaalszaken bij schade aan eigendommen. De premiestelling is afhankelijk van het aantal medewerkers en het aantal bedrijfsauto’s (de verzekering omvat ook een verkeersdekking). Op de polis is een bonus/malus-regeling van toepassing, die voorziet in een premiekorting of -toeslag van 20%.
Bavam: veel is eigenlijk al gedekt
De rechtbijstandpolis van Schouten heeft uiteraard ook geleid tot reacties bij beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar Bavam. Reden voor de Bavam om haar verzekerden een brief te sturen. “Ook wij zijn ons aan het beraden op een mogelijkheid in de behoefte aan rechtsbijstand te voorzien.” Toch wijst de Bavam erop, dat er in een aantal situaties al in vormen van rechtshulp is voorzien. “De Bavam staat haar verzekerden al tenminste tien jaar bij in geschillen met cliënten waarover het oordeel van de NVM-tuchtrechter wordt ingeroepen. Dit geldt ook voor courtagegeschillen voor de Commissie Voorwaarden & Tarieven NVM, voorzover de betwiste courtage deel uitmaakt van een schadeclaim. De Bavam doet dit met eigen juristen zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Voor deze zaken is dus geen aparte rechtsbijstandverzekering nodig. Voorts wordt door de Bavam fijntjes opgemerkt, dat alle leden van de NVM – ook als zij geen rechtsbijstandverzekering via Schouten sluiten – een beroep kunnen blijven doen op de uit hun contributies betaalde juridische dienst van de NVM.” Toch beraadt Bavam zich op een rechtsbijstandpolis en moedigt zij meedenkende verzekerden aan tot het indienen van suggesties.

Reageer op dit artikel