nieuws

Scholen en auto’s moeten het ontgelden tijdens jaarwisseling

Archief

Incidenten rond de jaarwisseling hebben voor veel schade gezorgd. Met name in brand gestoken of geschoten scholen en auto’s zorgden voor een fikse schadepost.

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) heeft berekend dat de schade aan auto’s, huizen en inboedels de verzekeraars in totaal _ 11 mln heeft gekost. Dit is ongeveer gelijk aan de schade van een gemiddelde jaarwisseling.
Opvallend was het grote aantal autobranden in Den Haag: maar liefst 109 auto’s gingen daar in vlammen op, ruim twee keer zoveel als vorig jaar. Omdat vernieling en vandalisme veelal niet door de autoverzekering wordt gedekt, is het effect van de vele autobranden op de schadecijfers van verzekeraars relatief klein.
Scholen
Ook veel (basis)scholen moesten het dit jaar ontgelden. Tijdens de jaarwisseling zijn ruim twintig scholen in brand gevlogen, tegen zeven een jaar eerder. Volgens een woordvoerder van Centraal Beheer Achmea, de verzekeraar van het leeuwendeel van de scholen, bedraagt de schade tussen de _ 20 mln en _ 25 mln.
Dat betekent dat in één etmaal meer brandschade aan scholen is veroorzaakt dan gedurende het hele jaar 2006. In de Brandweerstatistiek van het CBS valt te lezen dat toen in circa 300 scholen brand uitbrak. In een derde van de gevallen was brandstichting de oorzaak. Het totale schadebedrag door brand in scholen bedroeg dat jaar _ 19 mln.
Het Verbond van Verzekeraars hamert al langer op het belang van preventie in publieke en openbare gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen en andere instellingen. “Wij zijn in principe voorstander van een wettelijke verankering van preventieve maatregelen op scholen. Dat zouden sprinklers kunnen zijn, maar ook andere maatregelen. Dat hangt af van de specifieke situatie.”
van een autosloperij is de aanblik van een stapel half gesmolten auto’s bizar.

Reageer op dit artikel