nieuws

Schipper bouwt aan virtuele verzekeringswereld

Archief

Afgelopen november zat hij nog namens Philips Home Services in Boston, aan de oostkust van de Verenigde Staten. Nu geeft hij in Zeist leiding aan ABZ, bestaande uit zeven bedrijven en bedrijfjes, waarvan ADN het bekendste is. Gerrit Schipper voorziet een grote en mogelijk zelfs internationale toekomst voor ABZ. Voor systeemhuizen heeft hij een minder prettig vooruitzicht: het intermediair zal straks nog maar met één assurantiepakket willen werken.

door Bart Mos
Afgelopen december nam Gerrit Schipper het ‘ABZ-roer’ over van de met pensioen vertrekkende pionier Henk van de Lustgraaf. Hij verkoos het om als president van Philips Home Services een overstap te maken naar ABZ (133 medewerkers) te Zeist, dat met name als netwerk-provider en softwareleverancier optreedt voor het berichtenverkeer tussen verzekeraars en onder meer schadeherstelbedrijven, expertisebureaus, assurantie-adviseurs en letselschade-advocaten.
Gerrit Schipper maakte de overstap naar Zeist omdat hij zich niet langer happy voelde met het nieuwe beleid van Philips. Hij houdt zich namelijk al sinds jaar en dag bezig met de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Jammer genoeg besloot Philips onlangs om zich meer te gaan richten op haar kernactiviteit: de verkoop van hardware, en daar behoort de ICT niet toe. Schipper: “Als je op zo’n moment een telefoontje krijgt van een headhunter, dan ben je vatbaar.”
En toen dacht u: ‘Verzekeringen, ja natuurlijk!’
Hij lacht: “Nee, dat dacht ik eerst zeker niet. Ik had meer iets van: ‘Nou nee’. Ze moesten mij overtuigen. Op uitnodiging van ABZ ben ik vervolgens naar Nederland gekomen om een aantal gesprekken te hebben met de commissarissen Durk Brands, Paul van de Geijn en Bert Beugelsdijk. Zij schilderden een heel ander plaatje dan ik in eerste instantie verwacht had.”
“Er moet hier namelijk een virtueel netwerk gebouwd worden waarmee straks de gehele verzekeringsindustrie met elkaar kan communiceren en waar later ook de consument aan kan deelnemen.” @PLT = “Daarnaast zal ABZ bouwstenen aandragen voor de informatiseringstrategie van de aangesloten bedrijven. Willen verzekeraars bijvoorbeeld een scherpere service gaan verlenen aan hun klanten – en dat willen ze – dan is daar ook een betere informatisering voor nodig. Wij kunnen de belangrijkste tools daarvoor aandragen. Ik vind het echt een gigantische uitdaging om dat te doen voor een industrie waar een paar honderd miljard in omgaat.”
Schipper verwacht dat de inmiddels opgebouwde expertise van ABZ binnen enkele jaren ook buiten de Nederlandse grenzen gebruikt zal gaan worden. “Wij zouden in Europees verband, en mogelijk zelfs daarbuiten, ondersteuning voor netwerkbeheer kunnen gaan verlenen. Ze hebben hier tenslotte niet voor niks gezocht naar een directeur met internationale ervaring. Wie weet ligt de opzet van een ‘Euro-net’ naast ons huidige nationale A-net voor de hand. Dan kunnen we de multinationale verzekeraars en andere brancherelaties ook over de grenzen van dienst zijn.”
Er wordt in de branche gezegd dat de ABZ-producten niet millennium-proof zouden zijn. Klopt dat?
“Dat klopt. Nog niet alle producten zijn millennium-proof. Wij streven er echter naar om op 1 januari 1999 klaar te zijn. Dat geeft ons dan nog een jaar de tijd om alles te testen en eventueel onze klanten te helpen bij het vinden van oplossingen voor hun applicaties waar zich een millenniumprobleem in voordoet.”
“Men is hier begin vorig jaar gestart met de inventarisatie van mogelijke millenniumproblemen. Dat was inderdaad net op tijd. Laat dit duidelijk zijn: het millennium heeft hier absoluut top-prioriteit. Ik heb in mijn vorige functie namelijk al een hoop mis zien gaan op dit vlak, en dat kunnen wij ons als IT-bedrijf niet permitteren. Vlak na mijn komst heb ik daarom een extern projectleider aangesteld om de aanpak van het millenniumprobleem te coördineren. Hij zit hier in een warroom en rapporteert direct aan mij. Het is met opzet iemand van buiten het bedrijf, zodat hij zonodig op tenen kan gaan staan.”
Integratieproces
Eén van de opdrachten die de aandeelhouders van ABZ (voornamelijk verzekeringsmaatschappijen) hebben meegegeven aan de nieuwe directeur luidt: zorg dat alle losstaande onderdelen van de bedrijfsverzameling ABZ zoveel mogelijk samenwerken.
Dat heeft Schipper zich geen twee keer laten zeggen: komende maand begint het integratieproces en over één jaar moet het nieuwe ABZ er staan. Dan is het afgelopen met de wat onsamenhangende, maar uit historisch oogpunt goed te verklaren verzameling van bedrijven met ieder hun eigen netwerken, eigen leveranciers en eigen klantenkringen.
“Na mijn komst kwam ik zelf al snel tot de conclusie dat er tussen de hier aanwezige bedrijven een stuk beter samengewerkt zou kunnen worden. Dat hadden mijn voorganger Henk van de Lustgraaf en de directeuren van de individuele bedrijven overigens ook al geconstateerd, vandaar de oprichting van de overkoepelende ABZ Holding vorig jaar.”
“Alle zeven bedrijven: ADN, Arisco, Atriserv, Audalet, Eurotax, OSA en OSA International gaan om die reden gebruik maken van onze eigen infrastructuur, het zogeheten A-net, en onze eigen database-knowhow. Bovendien worden de verschillende functionele afdelingen van de bedrijven bij elkaar gevoegd. Vooral dat laatste is een moeilijke maar wel erg belangrijke stap, aangezien we op die manier alle aanwezige kennis bij elkaar stoppen. Daardoor kunnen we onze klanten straks beter bedienen. De integratie is bovendien hard nodig omdat de arbeidsmarkt op het moment zo vreselijk dun is.”
One stop shop
Een van de initiatieven van Schipper zelf is om de diensten van de A-bedrijven voortaan als één totaalpakket op de markt te brengen. “Hier bestond eerst nog de gedachte dat de verschillende merken ook na de integratie ieder voor zich de eigen producten zouden kunnen blijven verkopen. Ik wil echter naar het one-stop-shop- en one-pipe-principe. Daarmee wil ik zeggen dat onze klant – of dat nou een verzekeraar, een advocaat of een schadehersteller is – nog maar één aansluiting op ons A-net hoeft te hebben om alle gewenste diensten af te kunnen nemen. Niet dat we onze bestaande merken opheffen, maar voortaan verkopen we gewoon een totaalproduct. Het hoeft daarbij niet zo te zijn dat we alle diensten zelf gaan leveren. We zullen ook partners zoeken om onze klanten via die ene pijpleiding van de gewenste diensten te kunnen voorzien.”
Maar het zal een advocaat toch worst wezen dat hij ook voor calculaties van een schade-auto bij jullie terecht kan?
“Nee, dat zal hem zeker geen worst wezen, want het kan ook zijn bedrijfsvoering efficiënter maken. Stel dat er bij een particulier als gevolg van een ongeval zware schade aan de auto ontstaat en hij daarbij ook nog letselschade oploopt. Nu zou zo’n zaak hier in Zeist door een aantal verschillende bedrijven behandeld worden met elk een eigen dossiersysteem en onafhankelijke werkwijzen. De betrokken partijen hebben bovendien weer eigen netwerken en elk een eigen infrastructuur. Zodra we straks allemaal op dezelfde manier werken met dezelfde infrastructuur, kunnen de dossiers van de gedupeerde cliënt veel sneller afgehandeld worden. Dat is voor alle betrokkenen interessant, inclusief de consument.”
Eén pakket
Het zou volgens Schipper ideaal zijn als er in de toekomst nog maar één assurantiepakket voor het intermediair op de markt zal zijn. Hij verwacht ook daadwerkelijk dat deze ontwikkeling zich op termijn zal voordoen. “Het intermediair wil uiteindelijk naar gestandaardiseerde software. De systeemhuizen zullen daar op in moeten spelen. Je ziet het nu overigens al ontstaan bij de nieuwste assurantiepakketten. Die bestaan deels uit reeds bestaande standaard onderdelen, zogeheten plug ins.”
“De taak van de systeemhuizen zou in de toekomstige situatie daarom veel meer moeten komen te liggen in de sfeer van beheer en onderhoud van systemen van assurantiekantoren, in plaats van de software-ontwikkeling waarmee ze nu nog bezig zijn. Ik heb het idee dat tussenpersonen net als veel andere bedrijven zich te veel moeten bezighouden met de technologie, terwijl zij zich juist volledig zouden moeten kunnen concentreren op hun vak.”
Gebruiksonvriendelijk
De systeemhuizen kunnen nog meer verwachten van Schipper. Het tegenvallend gebruik van het Assurantie Data Netwerk (ADN) door het intermediair wijt hij voor een deel aan het gebrek aan gestandaardiseerde software. “ADN levert tot aan de achterdeur. Het netwerk, de aansluiting en de standaardisatie van het berichtenverkeer zijn van ons. Hoe het uiteindelijk op het scherm van de tussenpersoon komt en welke handelingen het vraagt van de gebruiker, hangt deels af van de software. Is het bijvoorbeeld wel gebruiksvriendelijk en snel?”
“ADN kan dan wel een supermodern netwerk hebben neergelegd, maar als de tussenpersoon vervolgens met een gebruiksonvriendelijk programma wordt geconfronteerd, dan denkt deze: ‘Goh, het werkt niet…’. Nee, het werkt wél, alleen niet zoals hij verwacht had dat het zou werken. Daar heeft ADN behoorlijk onder te lijden gehad. In de toekomst willen we daarom ook graag meer betrokken zijn om te zorgen dat de tussenpersoon de beschikking krijgt over beter geïntegreerde software. Ik weet overigens dat de systeemhuizen er ondertussen keihard aan werken, maar ik zou nog meer initiatief van die kant wel toejuichen.”
Gerrit Schipper: “Het zou ideaal zijn als er straks nog maar één assurantiepakket voor tussenpersonen bestaat”.
Na zijn studie elektrotechniek en informatica aan de HTS in Zwolle begon Gerrit Schipper (41) in 1981 aan een glansrijke carrière bij Philips. In eerste instantie in dienst getreden als medewerker productontwikkeling in Eindhoven, om uiteindelijk in de Verenigde Staten te belanden als president van de daar zetelende internationale business-unit Philips Home Services. Schipper hield zich in de laatste jaren met name bezig met het ontwikkelen van open, op Internet-technologie gebaseerde netwerken met de mogelijkheid van veilige (smart card) transacties.

Reageer op dit artikel