nieuws

Schijnwijsheid

Archief

Internet is niet die bedreiging voor het intermediair die ‘zwartkijkers’ ons vaak voorhouden. Dit meent prof. dr. Willem Verbeke in het relatieblad Verzekerd van het Verbond van Verzekeraars. “Iedereen die zegt dat de komst van internet uiteindelijk leidt tot minder tussenpersonen, onderschat de wereld schromelijk en heeft er geen benul van hoe mensen in elkaar steken”, is de stellige conclusie van deze doctor in de psychologie.

Hoewel e-commerce de verzekeringsbedrijfstak gaat veroveren, komt het nu nog nauwelijks van de grond, zegt Verbeke. Volgens hem bieden verzekeraars veel informatie op hun websites, maar vindt het sluiten van verzekeringen en het melden, respectievelijk afhandelen van schadeclaims weinig plaats. Het tweede mag waar zijn, het eerste is dat zeer zeker niet. Een ieder die de moeite neemt een kijkje te nemen op de transactiesites van direct-writers, banken en enkele intermediairmaatschappijen kan die conclusie trekken. Verbeke slaat de plank mis als hij stelt dat de (toenemende) concurrentie van internet géén consequenties zal hebben voor het aantal tussenpersonen. Immers, uit recente onderzoeken blijkt dat het aandeel van tussenpersonen in de markt van particuliere schadeverzekeringen afkalft ten gunste van onder meer banken en direct-writers, die het internet met toenemend succes als transactiekanaal inzetten. Sterpolis, Univé en Dela liggen met hun nieuwe internetproductie in schadeverzekeringen al op of ruim boven het landelijk gemiddelde van 9%; twee jaar eerder was dat nog vrijwel nihil! Over de hele linie kunnen direct-writers en banken bogen op een aandeel van 59% in de nieuwe productie van particuliere schadeverzekeringen, tegen ‘slechts’ 25% voor het intermediair. Waarnemingen van mensen zijn nog feilbaar, cijfers liegen echter niet. Hoe schromelijk Verbeke het internet als verkoopkanaal voor verzekeringen onderschat, blijkt uit een vergelijking met de reisbemiddelingsbranche. In tegenstelling tot wat Verbeke zegt, ondervinden de reisbureaus als geen ander de (nadelige) effecten van het internet als transactiekanaal. Zij klagen de laatste tijd steen en been dat de consument in groeiende mate zijn (vakantie)reis via het internet boekt, daarbij geholpen door eenvoudige stappenplannen of keuzemenu’s. Gedwongen door deze inkomstenderving zoeken reisbureaus nog meer compensatie in omzetverhogende nevenactiviteiten, waaronder – hoe paradoxaal – de verkoop van reis- en annuleringspolissen, voorheen louter serviceproducten. De consument heeft een adviseur nodig die “het overzicht behoudt”, zelfs in het internettijdperk. Naar zo’n ‘anchorman’ of goeroe die de juiste verbanden of combinaties kan leggen, zullen mensen altijd willen luisteren, besluit Verbeke. Of hijzelf een dergelijk ‘ziener’ is, moet worden betwijfeld. Ten slotte is ook Verbeke slechts een profeet die brood eet. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel