nieuws

Scherper toezicht kleine onderlingen

Archief

Kleine onderlingen zullen onder strenger toezicht van de Verzekeringskamer (VK) worden geplaatst. Dit kabinetsvoorstel is voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Aanleiding voor het scherper toezicht is dat de aanvraag voor toelating als vrijgestelde onderlinge wordt benut om aan de zwaardere wettelijke eisen te ontkomen, waaraan andere verzekeraars wel moeten voldoen.
Voortaan zal bij de aanvraag tot vrijstelling een programma van werkzaamheden moeten worden overlegd. Verder zullen (potentiële) bestuurders van vergunninghoudende verzekeraars door de VK aan een toets worden onderworpen. Ten slotte wordt de bevoegdheid van de VK om aanwijzingen te geven en als de aanwijzing niet wordt opgevolgd een stille curator te benoemen, verbreed tot de kleinste categorie onderlinge waarborgmaatschappijen (aantal verzekeringnemers kleiner dan 3.000, jaarlijks bruto premie-inomen niet meer dan f 1 mln).

Reageer op dit artikel