nieuws

Scherp tarief van Generali bij risicopolis voor ondernemers Generali

Archief

heeft een overlijdensrisicoverzekering geïntroduceerd speciaal voor ondernemers

Volgens een premievergelijking van MoneyView is het product scherp geprijsd. Bij een (gelijkblijvend) verzekerd kapitaal van ? 200.000 betaalt een 35-jarige man die niet rookt – bij een looptijd van dertig jaar – een jaarpremie van ? 754. Volgens de MoneyView-vergelijking zijn in dit specifieke geval alleen de risicopolissen van Bouwfonds en MoneYou (risicodrager Reaal) scherper geprijsd. Onder ondernemers schaart Generali directeuren-grootaandeelhouders (dga’s), zelfstandig ondernemers, zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), vrije beroepsbeoefenaren en freelancers. Naast een speciaal tarief voor niet-rokers heeft Generali de keuringsgrenzen opgerekt van ? 160.000 naar ? 200.000 voor een huisartsenkeuring; boven een verzekerd kapitaal van ? 345.000 is een keuring door een internist verplicht. Op de polis zijn verschillende kapitaalvormen te verzekeren, stelt Generali. “Voor zakelijke partners is een compagnonsverzekering en een keyman-verzekering beschikbaar.” Aanvullende dekkingen zijn: (premievrijstelling bij) arbeidsongeschiktheid en ongevallen.

Reageer op dit artikel