nieuws

Scheffer: Intermediair moet zich mengen in de strijd om de data

Archief

NVA-directeur mr H. Scheffer roept het intermediair op zich in de strijd te werpen om het beheer van de data van bedrijfsrelaties. “In het kader van employee-benefits voorzie ik een strijd om ‘de data’. Veel bedrijven stoten zelfs hun loonadministraties af, en maatschappijen spelen hier met speciale projecten op in. Het intermediair mag dit echter niet aan verzekeraars overlaten”, aldus Scheffer bij het Verzekeringscentrum Amersfoort (VCA).

Met een terugblik, een bespreking van de huidige stand van zaken en bespiegelingen over de toekomst van het verzekeringsbedrijf voor de leden van het VCA, is Hans Scheffer alvast begonnen met afscheid nemen. De NVA-directeur van de laatste 23 jaar zal zijn actieve loopbaan per 1 juli beëindigen.
Onder de aangrijpende titel ‘Vaarwel Amersfoort’ voerde Scheffer zijn toehoorders in hoog tempo langs de strijdtonelen waar onder zijn aanvoerderschap sinds 1973 diverse overwinningen werden behaald. Ook kwam een enkele nederlaag en een ‘staakt het vuren’ aan bod.
Twijfel over toekomst
Zeer opmerkelijk in het historisch overzicht is de erkenning van de NVA-directeur dat er aan het begin van de jaren tachtig twijfel bestond over de toekomst van het vrije intermediair. “In 1981 bestond er zorg om het marktaandeel. De direct-writers groeiden hard. Ze groeiden harder dan het intermediair, maar dat hadden wij in eerste instantie niet door. Er was twijfel of we het wel zouden redden met het intermediair-systeem”, aldus Scheffer (die later overigens ontkende dit te hebben gezegd, red.).
Het speelde zich af in de periode dat Ohra advertenties plaatste waarin gemeld werd dat de tussenpersoon beter in het vuilnisvat kon. Aan intermediairszijde werd gereageerd met een morele herbewapening in de vorm van de Uvat-campagne: ‘Neem een goede assurantie-adviseur, dan sta je niet alleen’. Scheffer: “Ohra riep toen, dat ze een marktaandeel van 30% zouden halen. Nou, inmiddels zien ze door de teak-bomen het bos niet meer”.
Momenteel lijkt vrijwel alle twijfel over de toekomst bij Scheffer verdwenen: “De zorg om de markt, concurrentie en overheidsbeleid is veranderd in een zelfbewuste en stevige marktpositie”. Beeldend voor de veranderde houding van het intermediair noemt hij de tussenpersoon die voorheen op feestjes liever niet vertelde dat hij verzekeringsadviseur was, maar eerder de nadruk legde op z’n makelaarschap, terwijl hij het o.g. er slechts bij deed. “Tegenwoordig hoor ik van startende ondernemers dat ze juist trots zijn op hun functie”.
Verdeeldheid
Een onvermijdelijk onderwerp was de verdeeldheid van de intermediairorganisaties. “De NBvA wil niet praten over een samenbundeling van krachten. Wij zijn er een voorstander van, hoewel de NVA het samengaan op zich niet nodig heeft, gezien de sterke ledengroei. De NBvA stabiliseert echter”, constateerde Scheffer fijntjes.
Hij noemde enkele argumenten die vóór een fusie pleiten: de mogelijke noodzaak van meer zelfregulering; een eenduidige profilering bij verzekerden, overheid en media; efficiënte ondersteuning van een zo groot mogelijke groep assurantiekantoren; toenemende concurrentie en verzakeling van de verhouding met verzekeraars.
De NVA-directeur toonde zich geërgerd over de aanhoudende stilte uit het NBvA-kamp: “We kennen geen argumenten van de NBvA die een fusie onwenselijk zouden maken. Er zijn ons in ieder geval geen zakelijke punten bekend. Voor wat ons betreft is alles bespreekbaar, maar de NBvA wil zelfs geen gesprek aangaan”. Toch is er volgens hem nog hoop: “Misschien vormt het zich stabiliserende ledental van de NBvA straks aanleiding voor een onderhoud”.
Toekomst
Hobby’s en stokpaardjes, zo noemde Scheffer spottend de onderwerpen die volgens hem in de toekomst de volle aandacht van de bedrijfstak verdienen. “Ik vind niet dat je over je graf heen moet regeren, maar een aantal zaken wil ik toch even aan de orde stellen”.
Zo zou er volgens hem meer aandacht besteed moeten worden – juist ook bij het intermediair – aan kwaliteitsverbetering en efficiency-bevordering. In dit kader noemde hij de op ISO-normen gebaseerde kwaliteitszorg en klanttevredenheidsonderzoeken.
Ook is het volgens Scheffer tijd voor een bredere steun en inzet van vooral verzekeringsmaatschappijen voor de verdere uitbouw van het Assurantie Data Netwerk. “Dit geldt met name voor de kleinere verzekeraars die niet ten volle met ADN meedoen of niet mee kunnen doen”.
De bedrijfstak zou zich gezamenlijk extra moeten inspannen voor het verbeteren van de vakbekwaamheid. “De daadwerkelijke ondersteuning door de SVV ten aanzien van vaktechnische kennis en uniforme kwaliteitsnormen gaat goed, maar kan nog beter. Hier vinden momenteel gesprekken over plaats”. Volgens Scheffer wordt het tijd (“De subsidie-aanvraag is reeds gedaan”) om vaart te maken met de assurantie-dagopleiding op HBO-niveau, een initiatief van de NVA.
Onafhankelijkheid
De NVA-directeur wees op de blijvende zorg om de onafhankelijkheid van het assurantiekantoor. Hij waarschuwde de aanwezigen daarom voor de risico’s van het gebruik van een beloningssysteem dat gerelateerd is aan de kwaliteit of resultaat van de portefeuilles. Ook zouden er volgens hem in verband met de continuïteit nadrukkelijker mogelijkheden moeten komen voor deelname door onafhankelijke participatiemaatschappijen in grotere assurantiekantoren. Bovendien is het in de ogen van Scheffer wenselijk om de mogelijkheid te onderzoeken van een beursnotering, bijvoorbeeld op een parallelbeurs, voor een aantal grote kantoren.
Hij rondde zijn gang langs de strijdtonelen af met het aanhalen van een recente uitspraak van ING-bestuurder Jacobs: ‘Verzekeraars mogen niet bezuinigen op provisies. Onafhankelijke tussenpersonen moeten toptalent in huis kunnen halen en dat blijvend kunnen financieren. Dat is in het belang van NN, van het intermediair en van de consument’. Scheffer: “Wie had dat kunnen denken toen ik in 1973 begon bij de NVA?”.
Scheffer: “Misschien vormt het zich stabiliserende ledental van de NBvA straks toch nog aanleiding voor een gesprek”.

Reageer op dit artikel