nieuws

Schadeverzekeraars raken echt in de min

Archief

De schadeverzekeraars koersen over het jaar 2000 aan op een negatief resultaat van -2% tegen 0% in 1999. Belangrijkste oorzaak is de geleden schade die met ruim 10% veel sterker is gestegen dan het premie-inkomen, dat met circa 5% toenam.

De schadeverzekeraars zien zich voor het derde jaar in successie geconfronteerd met een daling van het technisch resultaat (waarbij het in dit geval gaat om het resultaat na rente en na herverzekering, maar vóór afdracht van vennootschapsbelasting). In 1997 bedroeg dit resultaat nog 5%, in 1998 3% en in 1999 werd amper quitte gespeeld. De verslechtering van het technisch resultaat is te wijten aan de te verwachten uitkomsten in de branches Motorrijtuigen en Brand.
Motorrijtuigen
Bij Motorrijtuigen daalt het resultaat van -2% naar -4%; de verslechtering doet zich voor in alle deelbranches. Bij personenauto’s wordt de daling voornamelijk veroorzaakt door de slechte resultaten bij de WA-verzekering. Hier zakt de uitkomst van -4% naar -10%. Bij cascoverzekering is sprake van een daling van 1,5% naar 1,0%. Het aantal ruitschades, dat in 1998 en 1999 sterk toenam, is in 2000 teruggelopen.
van 2000 het aantal autodiefstallen met 8,8% toe. De toename deed zich vooral voor bij voertuigen van bouwjaar 1996 en ouder.
Bij Brand zal het technisch resultaat naar verwachting zelfs met 5 procentpunten dalen: van +2% naar -3%. Dit is vooral het gevolg van de vuurwerkramp in Enschede. “Als de cijfers worden gecorrigeerd voor Enschede, is sprake van een stabiel resultaat in vergelijking met 1999″, aldus het Verbond van Verzekeraars.
felle concurrentie dalen de premies op de assurantiebeurzen al jaren. Dit gegeven, gevoegd bij de sterk gestegen schadelast door ‘Enschede’ en andere grote branden, leidt tot zeer slechte resultaten over 2000.” Hoewel een lichte kentering in de premiestelling op til lijkt, zal dat ten vroegste in de cijfers over 2001 zichtbaar worden.
De branche Overige Varia (waaronder aansprakelijkheids-, rechtsbijstand-, krediet- en reisverzekeringen) gaat vermoedelijk van 0% naar +2%. Dit is te danken aan stijgende premie-inkomsten en lagere kosten, bij een stabiel schadepercentage.
Voor het eerst sinds 1995 lijkt in 2000 weer sprake te zijn van een (overigens zeer lichte) stijging van het premie-inkomen.

Reageer op dit artikel