nieuws

‘Schadeverzekeraars gunnen elkaar geen winst’

Archief

Allianz Nederland denkt over 2004, voor het eerst, een nettojaarwinst van meer dan € 100 mln te kunnen gaan rapporteren, mede dankzij de verkoop van de ziektekostenportefeuille en van de Belgische maatschappij ZAV. Verder waren volgens topman Henri van Lent de marktomstandigheden voor het schadebedrijf in 2004 erg gunstig: “een teruglopende schadefrequentie bij Auto en het uitblijven van grote catastrofen in onze Brandportefeuille”. Van Lent maakt zich echter zorgen voor de toekomst. “Het lijkt er wel op dat schadeverzekeraars elkaar, maar vooral zichzelf, geen goede resultaten gunnen”, verzucht hij. Tariefstellingen in de zakelijke brandmarkt en in de automarkt typeert Van Lent als absurd. Voor wat betreft het levenbedrijf spreekt de Allianz-topman van “een somber klimaat” en “moeilijke marktomstandigheden”.

Allianz heeft zich voor dit jaar voorgenomen de kosten van het levenbedrijf met € 6 mln verder te verlagen en die van het schadebedrijf met € 3,5 mln. Voor Allianz Schade heeft ketenintegratie prioriteit. “Het is een levensnoodzakelijk traject willen we onze concurrentiepositie veiligstellen”, aldus Van Lent, die wijst op het succes van dochterbedrijf London. “Die krijgt nu al meer dan 40% van zijn nieuwe zaken en offerte-aanvragen via het extranet.”

Reageer op dit artikel