nieuws

Schadestroom verzekeraars vaker naar grotere ketens

Archief

Grote marktpartijen, waaronder met name verzekeraars en leasebedrijven, gaan met hun autoschades steeds vaker naar herstelbedrijven met schaalgrootte. Dit constateert Athlon Groep in haar jaarverslag.

Volgens Athlon, eigenaar van Care Schadeservice (36 vestigingen), is de markt voor gestuurde schadestroom min of meer stabiel gebleven. Jaarlijks wordt voor zo’n f 900 mln aan schades ‘gestuurd’, en dat is bijna 40% van de totale schademarkt van f 2,3 mld.
Een groeiend wagenpark en hogere verkeersintensiteit doen de kans op schade toenemen. Technisch complexere auto’s en stijgende prijzen van onderdelen doen het schadebedrag per gebeurtenis stijgen, aldus Athlon, waarin onder meer de verzekeraars ASR, Delta Lloyd, en Fortis een belang van 6,5% hebben genomen.
Hagelschades
Vorig jaar was het werkaanbod bij Care Schadeservice erg hoog als gevolg van toegenomen ‘schadesturing’ door leasemaatschappijen en grote aantallen schades door hagel. “Dit vroeg om bijzondere maatregelen. Enige tientallen tijdelijke medewerkers uit omliggende landen moesten worden ingezet om het extra schadeaanbod te kunnen verwerken”, aldus Athlon.
Naast uitbreiding en verdere professionalisering van de schadeherstelketen, staat een optimalisering van het marketingconcept voor dit jaar op het programma.
De omzet van Care Schadeservice nam vorig jaar toe met 30% naar f 104 (80) mln. De omzet en nettowinst van de Athlon Groep groeiden vorig jaar naar f 1.331 (897) mln, respectievelijk naar f 41,7 (28,5) mln.

Reageer op dit artikel