nieuws

Schadesector handhaaft hoge brutopremieniveau

Archief

Het schadeverzekeringsbedrijf realiseerde in 1996 een stijging in brutopremie-omzet (+5%). Daarmee werd de groei van 1995 geëvenaard. Het totale brancheresultaat handhaafde zich op het niveau van 1995. De nettowinst ging licht omhoog.

De 294 schadeverzekeraars die hun verslagstaten bij de Verzekeringskamer moesten indienen, kwamen in 1996 uit op een brutopremie van f 28.737 (27.381) mln. Het totaal van de technische resultaten in de branches Ongevallen en ziekte, Motorrijtuigen, Brand, Transport, en Overige varia daalde naar f 1.171 (1.221) mln. De ontwikkelingen in deze sectoren van het schadebedrijf waren zeer uiteenlopend.
Het nettoresultaat kwam iets hoger uit dan in 1995: f 1.538 (1.509) mln. Afgezet tegen het brutopremie-inkomen bedroeg het rendement 5,4% (5,5).
Vrij van toezicht
In 1996 waren 980 schadeverzekeraars werkzaam in ons land. Daaronder waren 230 kleine lokaal werkende onderlingen die vrijgesteld zijn van het wettelijk toezicht door de Verzekeringskamer. Gezamenlijk hadden zij een brutopremie-omzet van f 49 (51) mln.
Vrijgesteld van toezicht door de Verzekeringskamer waren verder 441 Europese verzekeraars die op basis van ‘notificatie’ (kennisgeving) in ons land actief zijn. Zij vallen conform het principe van home country control onder het toezicht van hun nationale toezichthouder. Van deze Europese verzekeraars hadden er 113 een bijkantoor in ons land, 328 bedrijven werkten ‘over de grens’ vanuit hun vestiging elders in de Europese Unie.
Per saldo zijn de resultaten van 294 verzekeraars verwerkt, waarvan zeventien (1995: 23) buiten de Europese Unie. [TAARTDIAGRAM] Marktaandeel branches (in % brutopremie 1996) 1996 1995 medische varia 42,8 42,1 motorrijtuigen 24,0 23,7 transport 4,0 4,1 brand 18,5 19,0 overige varia 10,7 11,2 [STAAFDIAGRAMMEN] Schadebedrijf 1992-1996 (brutopremie, brancheresultaat, nettoresultaat) Jaar brutopremie brancheresultaat nettoresultaat 1992 22.092 418 844 1993 23.963 -13 459 1994 26.079 576 754 1995 27.381 1.221 1.509 1996 28.737 1.171 1.538 (x f mln)
Cijfers schadeverzekeringsmarkt 1996 1995 Totale premie-inkomen 28.737 27.381 w.v. buitenlandse maatschappijen 735 839 Totaal brancheresultaten 1.171 1.221 w.v. buitenlandse maatschappijen 4 34 Totale winst 1.538 1.509 w.v. buitenlandse maatschappijen 45 41 Premie per branche medische varia 12.291 11.514 w.v. buitenlandse maatschappijen 37 46 motorrijtuigen 6.895 6.487 w.v. buitenlandse maatschappijen 272 347 transport 1.116 1.116 w.v. buitenlandse maatschappijen 30 38 brand 5.327 5.205 w.v. buitenlandse maatschappijen 129 181 overige varia 3.076 3.058 w.v. buitenlandse maatschappijen 267 228 Resultaat per branche medische varia 551 938 w.v. buitenlandse maatschappijen 9 19 motorrijtuigen 219 -121 w.v. buitenlandse maatschappijen 25 36 transport 53 48 w.v. buitenlandse maatschappijen 5 4 brand 227 335 w.v. buitenlandse maatschappijen -24 1 overige varia 121 21 w.v. buitenlandse maatschappijen -11 -27 (x f mln)

Reageer op dit artikel