nieuws

Schaderesultaat Royal beter dan verwacht

Archief

Het verzekeringsresultaat uit schadeverzekeringen van Royal Nederland Verzekeringsgroep is vorig jaar met 16% gestegen tot f 72,2 (62,3) mln. Een meevaller, want Royal had gerekend op een daling.

“Dat is gelukkig uitgebleven”, stelt Royal-directeur Frank Rosenmuller, “maar voor 1998 verwachten we dat die daling alsnog inzet. Volgens hem is de afvlakking van de schaderesultaten al ingezet. “De druk op de premie zal verder toenemen en de Wet Verkeersongevallen en het Pemba-regres zullen dat effect vergroten.”
Het verzekeringsresultaat (inclusief beleggingsopbrengsten) van het schadebedrijf steeg met f 10 mln tot ruim f 72 mln; ondanks een voorziening voor euro- en millenniumproblemen à f 9 mln.
Alleen de branche Transport leverde verlies op: f -6 (-4) mln. Het premie-inkomen had te lijden onder de internationale concurrentie en daalde tot f 50 (57) mln. De branche Motorrijtuigen was met f 56 (42) mln het meest succesvol. Royal is in deze branche – inclusief dochter London & Lancashire – goed voor een premie-inkomen van f 545 (535) mln.
België
Het levenbedrijf voldeed in 1997 weer aan de verwachtingen. Het premie-inkomen steeg met 32,6% naar f 521 (393) mln. De grootste stijging viel te noteren bij de beleggingskoopsommen: van f 109 mln premie naar f 183 mln. Het aandeel van de beleggingsverzekeringen in het premie-inkomen is daarmee gestegen tot 63% (56%). Het verzekeringsresultaat van het levenbedrijf kwam uit op f 21,4 (16,5) mln.
Rosenmuller is ook tevreden over de vorderingen op de Belgische markt. Royal Life genereerde in 1997 een premie-inkomen van f 42,6 (17,0) mln uit ons buurland. “Als ik naar België kijk, dan zie ik Royal Nederland van vijf jaar geleden”, aldus Rosenmuller. “Als de basis eenmaal is gelegd, gaat het erg hard met de groei.”
Royal Nederland Verzekeringsgroep (x f 1 mln) 1997 1996 omzet 1.634 1.453 opbrengst uit beleggingen 190 158 brutopremie 1.358 1.237 brutopremie leven 521 393 w.v. periodiek beleg. 147 111 periodiek gulden 163 146 koopsom beleg. 183 109 koopsom gulden 27 27 resultaat leven 21 17 brutopremie schade 838 844 w.v. motorrijtuigen 545 535 brand 178 182 transport 42 50 overig 75 77 resultaat schade 72 62 w.v. motorrijtuigen 56 42 brand 12 13 transport -6 -4 overig 10 12 nettowinst 94 79 eigen vermogen 784 550 aantal medewerkers 893 871

Reageer op dit artikel