nieuws

Schaderegeling volgens het ‘Limburgse model’

Archief

De afhandeling van schadeclaims voor bedrijven en particulieren is deze week moeizaam op gang gekomen. De voorbereidingen en onderhandelingen hebben veel tijd gevergd. Duidelijk is, dat de schaderegeling volgens het ‘Limburgse model’ zal plaatsvinden.

Het Rampenfonds vergoedt de schade niet volledig: bedrijven en gezinnen een eigen risico van f 2.000. Huishoudens die eind 1993 ook al zijn gedupeerd door de wateroverlast hebben een eigen risico van f 1.000. Voor bedrijven geldt een soortgelijke regeling: zij krijgen 60% resp. 90% van de materiële schade minus f 2.000 vergoed. Hun omzetverlies wordt niet vergoed. Aan evacués wordt f 500 per huishouden uitgekeerd.
De schadeclaims van particulieren en niet-agrarische bedrijven zullen worden behandeld door het Bureau Coördinatie Experts (BCE). Bestuurslid en coördinator A. Westerhof verwacht, dat voor de beoordeling van deze schades 200 tot 250 experts zullen worden ingeschakeld.
De schaderegeling voor agrarische bedrijven wordt gecoördineerd door Interpolis en de land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland. Interpolis zal voorlopig 50 experts en taxateurs op pad sturen.
Boeren en tuinders moeten op de inmiddels verspreide taxatieformulieren een raming van de totale schade aangeven. Op basis hiervan komen experts langs voor het opstellen van het definitieve schaderapport.
De verwachting is, dat vooral glastuinbouwbedrijven en champignonkwekers grote schade aan gewassen hebben geleden. Verder zijn kosten voor transport, opslag, en beredding gemaakt. Naar schatting worden dik 2.000 tot 2.500 schadeclaims verwacht met een totale schade van meer dan f 100 mln. Eind 1993 werden in Limburg 500 claims tot een bedrag van f 20 mln gehonoreerd.
Het centrale meldpunt ‘Bureau Watersnood Agrarisch’ is gevestigd in het Interpolis-kantoor in Roermond. De helpdesk (10 medewerkers) is bereikbaar via tel. 06-8305.

Reageer op dit artikel