nieuws

Schadeportefeuilles in trek

Archief

Er is een toenemende vraag naar schadeportefeuilles, zo blijkt uit een onderzoek van Bureau D&O. “Met name particuliere schadeportefeuilles zijn niet aan te slepen”, aldus D&O’s directeur Jurjen Oosterbaan Martinius.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna 30% van het intermediair meent dat de vraag naar assurantieportefeuilles nu groter is dan het aanbod. Begin vorig was nog geen 20% an het intermediair die mening toegedaan.
Ook bij de collega’s van Dullemond Bedrijfsadvies die beschikken over een bestand van circa driehonderd geïnteresseerde aspirant-kopers is dit opgevallen. “Kleine schadeportefeuilles waaraan weinig of geen personeel is gekoppeld zijn het meest in trek”, zegt Wim Oeben. “Het gaat dan om portefeuilles met ongeveer 2.000 relaties en circa _ 75.000 omzet per fte. Vaak betreft het volmachtkantoren die de portefeuille na aankoop gaan oversluiten in de volmacht.”
Angst voor claims
“Voor leven-, beleggings- en hypotheekportefeuilles is er veel minder belangstelling”, constateert Oosterbaan Martinius. “Bij hypotheekportefeuilles is dit met name het geval als er een terugboekingsrisico in zit.” Ook de angst voor het verdwijnen van de hypotheekaftrek speelt hier volgens hem een rol. “In het algemeen kun je zeggen dat kopers heel grondig kijken naar de inhoud van de portefeuille”, zegt hij “De angst voor schadeclaims is behoorlijk groot. Als koper ben je natuurlijk verantwoordelijk voor de juiste gang van zaken binnen de portefeuille.”
Ook correcte archivering van klantpofielen drijft de prijs van een portefeuille op, concludeert 74% van de respondenten in het onderzoek. Datzelfde geldt voor het percentage zakelijke relaties binnen de portefeuille.

Reageer op dit artikel